Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1519
Hôm nay54441
Hôm qua 172640
Trong tháng 3102439
Tháng trước3322630
Số lượt truy cập: 131095006

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 04/2018/TT-BTP ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước


Ngày 17/5/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 04/2018/TT-BTP ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

thông tư số 03/2019/TT-BTNMT danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh vĩnh phúc


Ngày 26/4/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ra Thông tư số: 03/2019/TT-BTNMT ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2019.

thông tư số 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2019/nđ-cp ngày 11 tháng 01 năm 2019 của chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô


Ngày 22/4/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định...

thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang mê-hi-cô theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương


Ngày 19/4/2019 Bộ Công thương ban hành Thông tư số: 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang mê-hi-cô theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2019.

thông tư số 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 12/2015/tt-btc ngày 30 tháng 01 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính


Ngày 16/4/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Thông tư...

thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên


Ngày 12/4/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 5 năm 2019.

thông tư số 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ


Ngày 11/4/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2019.

thông tư số 19/2019/TT-BTC bãi bỏ thông tư số 304/2016/tt-btc ngày 15 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy


Ngày 9/4/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 19/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...

thông tư 05/2019/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1


Ngày 5/4/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 05/2019/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2019. Thông tư này thay thế những quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 tại Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành...

thông tư số 18/2019/TT-BTC bãi bỏ thông tư số 134/2014/tt-btc ngày 12 tháng 9 năm 2014 của bộ tài chính


Ngày 3/4/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 18/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 05 năm 2019. Đối với Hồ sơ xin gia hạn...


thông tư của các bộ|quyết định,chỉ thị của sở ban


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban

thông tư của các bộ,quyết định,chỉ thị của sở ban