Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vân ABC Theo số lượt view

Ngày: 17/06/2014
By: Thu Mai

Nội dung: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam. Việc gia nhập Công ước và nghị định thư Cape Town Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung, Buổi chiều ngày 17/06/2014


Ngày: 16/06/2014
By: Thu Mai

Nội dung: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung, Buổi sáng ngày 16/06/2014


Ngày: 13/06/2014
By: Thu Mai

Nội dung: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội...


Ngày: 12/06/2014
By: Thu Mai

Nội dung: Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung; Buổi sáng ngày 12/06/2014


Ngày: 12/06/2014
By: Thu Mai

Nội dung: Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung


Ngày: 11/06/2014
By: Thu Mai

Nội dung: Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tiếp công dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung, Buổi sáng ngày 11/06/2013


Ngày: 11/06/2014
By: Thu Mai

Nội dung: Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung, 11/06/2014


Ngày: 10/06/2014
By: Thu Mai

Nội dung: Quốc hội nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung, Buổi chiều ngày 10/06/2014


Ngày: 09/06/2014
By: Thu Mai

Nội dung: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013 (nếu có). Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội...


Ngày: 02/06/2014
By: Thu Mai

Nội dung: Tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; phương án đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh...


Nhật kí kỳ họp quốc hội các khóa|dự thảo văn bản l


Trang    1   2   3   4   5  

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Nhật kí kỳ họp quốc hội các khóa,dự thảo văn bản l

Nhật kí kỳ họp quốc hội các khóa,dự thảo văn bản l

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 02/06/2014

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 795
Hôm nay:11035
Hôm qua: 103454
Trong tháng 1899467
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 126569404