Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 492
Hôm nay39883
Hôm qua 159400
Trong tháng 2517841
Tháng trước4418414
Số lượt truy cập: 149215996

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 17/06/2013


Nội dung: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam. Việc gia nhập Công ước và nghị định thư Cape Town Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung, Buổi chiều ngày 17/06/2014

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 16/06/2014


Nội dung: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung, Buổi sáng ngày 16/06/2014

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 13/06/2013


Nội dung: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội...

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 12/06/2014


Nội dung: Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung; Buổi sáng ngày 12/06/2014

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 12/06/2013


Nội dung: Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII chiều ngày 11/06/2014


Nội dung: Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tiếp công dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung, Buổi sáng ngày 11/06/2013

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII chiều ngày 11/06/2014


Nội dung: Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung, 11/06/2014

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 10/06/2014


Nội dung: Quốc hội nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì điều khiển nội dung, Buổi chiều ngày 10/06/2014

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 09/06/2014


Nội dung: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013 (nếu có). Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội...

bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII ngày 02/06/2014


Nội dung: Tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; phương án đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh...


Nhật kí kỳ họp quốc hội các khóa|dự thảo văn bản l


Trang    1   2   3   4   5  


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Nhật kí kỳ họp quốc hội các khóa,dự thảo văn bản l

Nhật kí kỳ họp quốc hội các khóa,dự thảo văn bản l