Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vân ABC Theo số lượt view

Ngày: 10/03/2016
By: AMBN

Ngày 10/03/2016 Bộ Tài Nguyên Môi Trường thông qua QCVN 61-MT:2016/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại thông tư số 03/2016/TT-BTNMT. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.


Ngày: 22/06/2015
By: AMBN

QCVN 08 : 2015/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2015.


Ngày: 22/06/2015
By: AMBN

QCVN 07 : 2015/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BCT ngày 22/06/2015.


Ngày: 22/06/2015
By: AMBN

QCVN 05: 2015/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BCT ngày 22/06/2015.


Ngày: 22/06/2015
By: AMBN

QCVN 04 : 2015/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây nổ chịu nước ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BCT ngày 22/06/2015.


Ngày: 29/12/2014
By: AMBN

QCVN 10: 2014/BXD do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Ngày: 30/12/2013
By: AMBN

QCVN 18:2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực ban hành theo Thông tư số 42/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.


Ngày: 30/12/2013
By: AMBN

QCVN 16: 2013/BLĐTBXH - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng ban hành theo thông tư số 40/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.


Ngày: 30/12/2013
By: AMBN

QCVN 15: 2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện ban hành theo Thông tư số 39/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.


Ngày: 30/12/2013
By: AMBN

QCVN 14: 2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện ban hành theo Thông tư số 38/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.


Quy chuẩn chung của thế giới và các quốc gia,tiêu chuẩn


Trang    1   2   3  

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Quy chuẩn chung của thế giới và các quốc gia,tiêu chuẩn

Quy chuẩn chung của thế giới và các quốc gia,tiêu chuẩn

QCVN 14: 2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 775
Hôm nay:93013
Hôm qua: 108648
Trong tháng 1877991
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 126547927