Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 668
Hôm nay51369
Hôm qua 81840
Trong tháng 51369
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184612288

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

10/03/2016

QCVN 61-MT:2016/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt


Ngày 10/03/2016 Bộ Tài Nguyên Môi Trường thông qua QCVN 61-MT:2016/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại thông tư số 03/2016/TT-BTNMT. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.


By: AMBN

22/06/2015

QCVN 08 : 2015/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp


QCVN 08 : 2015/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2015.


By: AMBN

22/06/2015

QCVN 07 : 2015/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp


QCVN 07 : 2015/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BCT ngày 22/06/2015.


By: AMBN

22/06/2015

QCVN 05: 2015/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương


QCVN 05: 2015/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BCT ngày 22/06/2015.


By: AMBN

22/06/2015

QCVN 04 : 2015/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây nổ chịu nước


QCVN 04 : 2015/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây nổ chịu nước ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BCT ngày 22/06/2015.


By: AMBN

29/12/2014

QCVN 10: 2014/BXD - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng


QCVN 10: 2014/BXD do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


By: AMBN

30/12/2013

QCVN 18:2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực


QCVN 18:2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực ban hành theo Thông tư số 42/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.


By: AMBN

30/12/2013

QCVN 16: 2013/BLĐTBXH - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng


QCVN 16: 2013/BLĐTBXH - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng ban hành theo thông tư số 40/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.


By: AMBN

30/12/2013

QCVN 15: 2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện


QCVN 15: 2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện ban hành theo Thông tư số 39/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.


By: AMBN

30/12/2013

QCVN 14: 2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện


QCVN 14: 2013/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện ban hành theo Thông tư số 38/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.


Quy chuẩn chung của thế giới|tiêu chuẩn việt nam QCQG TCV


Trang    1   2   3  


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Quy chuẩn chung của thế giới,tiêu chuẩn việt nam QCQG TCV

Quy chuẩn chung của thế giới,tiêu chuẩn việt nam QCQG TCV