Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 610
Hôm nay38448
Hôm qua 43683
Trong tháng 155235
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184716154

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC bãi bỏ thông tư liên tịch số 04/2014/ttlt-btp-tandtc-vksndtc ngày 23 tháng 01 năm 2014


Ngày 27/11/2018 Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm soát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số: 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC bãi bỏ thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2014 giữa bộ trưởng bộ tư pháp với chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi...


By: AMBN

07/08/2018

thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC - quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm


Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tôi cao quy định chỉ tiết trình tự, thủ tục, mức tiên đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước so tiền đã đặt đê hảo đảm theo quy định tại Điêu 122 của Bộ luật to tụng hình sự năm 2015.


By: AMBN

29/06/2018

thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC - quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng


Thông tư liên tịch này quy định về phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng nhằm bảo đảm quyền của người được trợ giúp pháp lý; Đăng ký, từ chối, hủy bỏ việc đăng ký bào chữa; Đăng ký, từ chối việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; Chỉ định người bào chữa cho...


By: AMBN

25/06/2018

thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC - quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội


Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2018 và thay thế Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC, ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.


By: AMBN

12/06/2018

thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC - quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của tòa án giải quyết phá sản


Thông tư liên tịch này quy định việc phối hợp thực hiện một số vấn đề về trình tự, thủ tục trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định phối hợp thực hiện quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện


Ngày 9/2/2018 Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm soát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số: 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định phối hợp thực hiện quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2018.


By: AMBN

01/02/2018

thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan


thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa

thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm


Ngày 1/2/2018 Bộ Công an, Viện kiểm soát nhân đan tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số: 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành...


By: AMBN

23/01/2018

thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam


Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2018. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này.

thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung


Ngày 22/12/2017 Viện kiểm soát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số: 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 02...


Thông tư liên bộ ngành|Liên tịch


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Thông tư liên bộ ngành,Liên tịch

Thông tư liên bộ ngành,Liên tịch