Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 867
Hôm nay844
Hôm qua: 115174
Trong tháng 2630197
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 127300134

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

07/08/2018
By: AMBN

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tôi cao quy định chỉ tiết trình tự, thủ tục, mức tiên đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước so tiền đã đặt đê hảo đảm theo quy định tại Điêu 122 của Bộ luật to tụng hình sự năm 2015.


29/06/2018
By: AMBN

Thông tư liên tịch này quy định về phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng nhằm bảo đảm quyền của người được trợ giúp pháp lý; Đăng ký, từ chối, hủy bỏ việc đăng ký bào chữa; Đăng ký, từ chối việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; Chỉ định người bào chữa cho...


25/06/2018
By: AMBN

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2018 và thay thế Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC, ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.


12/06/2018
By: AMBN

Thông tư liên tịch này quy định việc phối hợp thực hiện một số vấn đề về trình tự, thủ tục trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.


09/02/2018

Ngày 9/2/2018 Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm soát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số: 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định phối hợp thực hiện quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2018.


01/02/2018
By: AMBN

thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa


01/02/2018

Ngày 1/2/2018 Bộ Công an, Viện kiểm soát nhân đan tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số: 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành...


23/01/2018
By: AMBN

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2018. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này.


22/12/2017

Ngày 22/12/2017 Viện kiểm soát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số: 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 02...


13/12/2017

Ngày 13/12/2017 Viên kiểm soát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số: 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.


Thông tư liên bộ ngành|Liên tịch


Trang    1   2   3   4   5       


Tìm VB Luật Bài thi Hỏi đáp Tài liệu Tin tức

Thông tư liên bộ ngành,Liên tịch

Thông tư liên bộ ngành,Liên tịch