Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1311
Hôm nay82761
Hôm qua 170133
Trong tháng 2782221
Tháng trước3322630
Số lượt truy cập: 130774788

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2019/nđ-cp ngày 11 tháng 01 năm 2019 của chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô


Ngày 22/4/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định...

thông tư số 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 12/2015/tt-btc ngày 30 tháng 01 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính


Ngày 16/4/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Thông tư...

thông tư số 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ


Ngày 11/4/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2019.

thông tư số 19/2019/TT-BTC bãi bỏ thông tư số 304/2016/tt-btc ngày 15 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy


Ngày 9/4/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 19/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...

thông tư số 18/2019/TT-BTC bãi bỏ thông tư số 134/2014/tt-btc ngày 12 tháng 9 năm 2014 của bộ tài chính


Ngày 3/4/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 18/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 05 năm 2019. Đối với Hồ sơ xin gia hạn...

thông tư số 17/2019/TT-BTC quy định xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp tài chính việt nam”


Ngày 21/3/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 17/2019/TT-BTC quy định xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp tài chính Việt Nam”. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài chính.

thông tư số 16/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước


Ngày 18/3/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 16/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2019 và áp dụng từ năm ngân sách 2017. Thông tư số 165/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài...

thông tư số 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020


Ngày 15/3/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

thông tư số 13/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 180/2015/tt-btc ngày 13 tháng 11 năm 2015


Ngày 15/3/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 13/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại...

thông tư số 12/2019/TT-BTC quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước


Ngày 13/3/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 12/2019/TT-BTC quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019. Bãi bỏ quy định về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước và chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 06/2018/TT-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa...


Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành