Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 979
Hôm nay49266
Hôm qua 124669
Trong tháng 2330159
Tháng trước3659953
Số lượt truy cập: 138652909

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán


Ngày 17/6/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 136/2013/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

thông tư số 35/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 115/2017/tt-btc ngày 25 tháng 10 năm 2017


Ngày 12/6/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 35/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của ủy ban chứng khoán nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán...

thông tư số 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 40/2018/tt-btc ngày 04 tháng 05 năm 2018 của bộ tài chính


Ngày 11/6/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành...

thông tư số 33/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 34/2017/tt-btc ngày 21 tháng 4 năm 2017


Ngày 10/6/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 33/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác,...

thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế


Ngày 5/6/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và áp dụng từ năm ngân sách 2019.

thông tư số 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương


Ngày 28/5/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019.

thông tư số 28/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2018/tt-btc ngày 02 tháng 01 năm 2018 của bộ tài chính


Ngày 21/5/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 28/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2019.

thông tư số 27/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 246/2016/tt-btc ngày 11 tháng 11 năm 2016


Ngày 14/5/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 27/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí...

thông tư số 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước


Ngày 10/5/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

thông tư số 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2019/nđ-cp ngày 11 tháng 01 năm 2019 của chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô


Ngày 22/4/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định...


Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành