Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 822
Hôm nay105571
Hôm qua: 105629
Trong tháng 2509226
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 127179163

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

20/02/2019

Ngày 20/2/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 10/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2019.


15/02/2019

Ngày 15/2/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của bộ trưởng bộ tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 01 tháng 04 năm 2019.


30/01/2019

Ngày 30/1/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 08/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2019.


28/01/2019

Ngày 28/1/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 01...


28/01/2019

Ngày 28/1/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2019. Trong quá trình...


25/01/2019

Ngày 25/1/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.


18/01/2019

Ngày 18/1/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 04/2019/TT-BTC bãi bỏ một số thông tư của bộ trưởng bộ tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 3 năm 2019.


15/01/2019

Ngày 15/1/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2019. Mức chi quy định tại Điều 4 Thông tư này hết hiệu lực thi hành khi văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định về chế độ tiền lương...


02/01/2019

Ngày 2/1/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm. Thông tư này có hiệu...


27/12/2018

Ngày 27/12/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 127/2018/TT-BTC Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán...


Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành


Trang    1   2   3   4   5       


Tìm VB Luật Bài thi Hỏi đáp Tài liệu Tin tức

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành

Văn bản do Bộ Tài Chính Ban Hành