Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 146
Hôm nay24383
Hôm qua 56875
Trong tháng 3914759
Tháng trước4685411
Số lượt truy cập: 184369321

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

30/01/2020

thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông


Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Trưởng phòng giáo dục và đào...


By: AMBN

09/08/2019

thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương


Ngày 09/08/2019 Bộ GD ra thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2019.

thông tư số 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ thông tư số 31/2018/tt-bgdđt ngày 24 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo


Ngày 14/5/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 6 năm 2019.

thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ


Ngày 2/5/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 07/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2019.

thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập


Ngày 2/5/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 8/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2019.

thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên


Ngày 12/4/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 5 năm 2019.

thông tư 05/2019/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1


Ngày 5/4/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 05/2019/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2019. Thông tư này thay thế những quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 tại Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành...

thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư nhà nước, các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và hội đồng giáo sư cơ sở


Ngày 28/3/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 04/2019/TT-BGDĐT quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư nhà nước, các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và hội đồng giáo sư cơ sở. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 05/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014.

thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông


Ngày 18/3/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 04/2017/tt-bgdđt ngày 25 tháng 01 năm 2017 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 04/2018/tt-bgdđt ngày 28 tháng 02 năm 2018...

thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy


Ngày 28/2/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/tt-bgdđt ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 07/2018/tt-bgdđt ngày 01 tháng 3 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo...


Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo

Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo