Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 442
Hôm nay43390
Hôm qua 114040
Trong tháng 2079567
Tháng trước3659953
Số lượt truy cập: 138402317

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ thông tư số 31/2018/tt-bgdđt ngày 24 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo


Ngày 14/5/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 6 năm 2019.

thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ


Ngày 2/5/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 07/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2019.

thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập


Ngày 2/5/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 8/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2019.

thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên


Ngày 12/4/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 5 năm 2019.

thông tư 05/2019/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1


Ngày 5/4/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 05/2019/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2019. Thông tư này thay thế những quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 tại Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành...

thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư nhà nước, các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và hội đồng giáo sư cơ sở


Ngày 28/3/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 04/2019/TT-BGDĐT quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư nhà nước, các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và hội đồng giáo sư cơ sở. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 05/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014.

thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông


Ngày 18/3/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 04/2017/tt-bgdđt ngày 25 tháng 01 năm 2017 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 04/2018/tt-bgdđt ngày 28 tháng 02 năm 2018...

thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy


Ngày 28/2/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/tt-bgdđt ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 07/2018/tt-bgdđt ngày 01 tháng 3 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo...

thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo


Ngày 25/2/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Thông tư này có hiệu lực thi...

thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác xã hội trong trường học


Ngày 28/12/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 33/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác xã hội trong trường học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2019.


Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo

Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo