Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vân ABC Theo số lượt view

Ngày: 28/12/2018

Ngày 28/12/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 33/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác xã hội trong trường học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2019.


Ngày: 28/12/2018

Ngày 28/12/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 34/2018/TT-BGDĐT quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng nhật thực hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 2 năm 2019.


Ngày: 26/12/2018

Ngày 26/12/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 32/2018/TT-BGDĐT chương trình giáo dục phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và thay thế Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.


Ngày: 24/12/2018

Ngày 24/12/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 29/2018/TT-BGDĐT quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo...


Ngày: 24/12/2018

Ngày 24/12/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 30/2018/TT-BGDĐT quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.


Ngày: 24/12/2018

Ngày 24/12/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 31/2018/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 02 năm 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh...


Ngày: 26/11/2018

Ngày 26/11/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 28/2018/TT-BGDĐT chương trình tiếng việt cho người việt nam ở nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2019.


Ngày: 25/10/2018

Ngày 25/10/2018 Bộ Giáo dục và đào tọa ban hành Thông tư số: 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 điều 1 thông tư liên tịch số 68/2011/ttlt-bgdđt-bnv-btc-blđtbxh ngày 30 tháng 12 năm 2011 của bộ giáo dục và đào tạo, bộ nội vụ, bộ tài chính, bộ lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 54/2011/nđ-cp ngày 04 tháng 7 năm 2011 của chính...


Ngày: 08/10/2018

Ngày 8/10/2018 Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số: 25/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non.


Ngày: 08/10/2018

Ngày 8/10/2018 Bộ giáo dục và đào tạo ban hanh Thông tư số: 26/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2018. Thông tư này thay thế Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.


Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo


Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo

Văn bản thuộc Bộ giáo dục và đào tạo

thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 725
Hôm nay:72215
Hôm qua: 108648
Trong tháng 1857193
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 126527129