Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 876
Hôm nay5772
Hôm qua 122882
Trong tháng 2514121
Tháng trước4670230
Số lượt truy cập: 135176918

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 19/2019/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải


Ngày 23/5/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 19/2019/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2019 và thay thế Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận...

thông tư số 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện nghị định số 139/2018/nđ-cp ngày 08 tháng 10 năm 2018 của chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới


Ngày 20/5/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2019 và thay thế Thông tư số 51/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn...

thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa


Ngày 3/5/2019 Bộ Giao thông vận tải ra Thông tư số: 17/2019/TT-BGTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019.

thông tư số 16/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh quảng nam và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải quảng nam


Ngày 3/5/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 16/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh quảng nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 và thay thế Thông tư số 51/2011/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa...

thông tư số 15/2019/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải


Ngày 26/4/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 15/2019/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

thông tư số 14/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh đồng nai, tỉnh bình dương và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải đồng nai


Ngày 24/4/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 14/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh đồng nai, tỉnh bình dương và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Đồng Nai. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 47/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển...

thông tư số 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không việt nam


Ngày 29/3/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019. Điểm d khoản 1 Điều 96 của Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

thông tư số 12/2019/TT-BGTVT định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dụng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa


Ngày 11/3/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 12/2019/TT-BGTVT định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dụng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 31/2013/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ...

thông tư số 11/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 24/2018/tt-bgtvt ngày 07 tháng 5 năm 2018 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải


Ngày 11/3/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 11/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 24/2018/tt-bgtvt ngày 07 tháng 5 năm 2018 của bộ trưởng bộ giao thông vận tảiquy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

thông tư số 10/2019/TT-BGTVT quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải


Ngày 11/3/2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 10/2019/TT-BGTVT quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 29/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành Hàng hải.


Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải

Văn bản được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải