Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 760
Hôm nay38756
Hôm qua: 110524
Trong tháng 2552935
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 127222872

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

28/12/2018

Ngày 28/12/2018 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 14/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.


27/12/2018

Ngày 27/12/2018 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.


26/12/2018

Ngày 26/12/2018 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 10/2018/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 10/2015/tt-bxd ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và thông tư số 28/2016/tt-bxd ngày 15 tháng 12 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 10/2015/tt-bxd ngày 30 tháng 12 năm 2015...


26/12/2018

Ngày 26/12/2018 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 11/2018/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình tàu điện ngầm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2019 và thay thế nội dung quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Công trình ngầm đô thị, mã số QCVN 08: 2009/BXD, Phần 1. Tàu điện ngầm” ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 2009...


26/12/2018

Ngày 26/12/2018 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 12/2018/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ôtô. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2019 và thay thế nội dung quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Công trình ngầm đô thị, mã số QCVN 08: 2009/BXD, Phần 2. Ga ra ôtô” ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây...


15/11/2018

Ngày 15/11/2018 Bộ Xây dựng ban hanh Thông tư số: 09/2018/TT-BXD quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 11/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn...


05/10/2018
By: AMBN

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2018. Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và Điều 1, Điều 2 Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự...


13/09/2018
By: AMBN

Văn bản hợp nhất số 07/2018/VBHN - BXD này được bộ xây dựng biên soạn, nhằm thống nhất các vấn đề về quản lý đầu tư phát triển đô thị , từ các nghị định, quyết định của chính phủ về vấn đề này.


13/09/2018
By: AMBN

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD được bộ xây dựng tổng hợp, biên soạn lại dựa trên các quy định của chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng: Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP;124/2007/NĐ-CP


13/09/2018
By: AMBN

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD này được biên soạn, tổng hợp từ các quy định của chính phủ về quản lý cây xanh đô thị: Nghị định số 64/2010/NĐ-CP; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP


Văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ xây dựng


Trang    1   2   3   4   5       


Tìm VB Luật Bài thi Hỏi đáp Tài liệu Tin tức

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ xây dựng

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc bộ xây dựng