Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1081
Hôm nay119423
Hôm qua 120047
Trong tháng 2275647
Tháng trước3659953
Số lượt truy cập: 138598397

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 04/2019/TT-BTNMT danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh thái bình


Ngày 30/5/2019 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 04/2019/TT-BTNMT danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Thái Bình. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019.

thông tư số 03/2019/TT-BTNMT danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh vĩnh phúc


Ngày 26/4/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ra Thông tư số: 03/2019/TT-BTNMT ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2019.

thông tư số 02/2019/TT-BTNMT danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố hải phòng


Ngày 29/3/2019 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 02/2019/TT-BTNMT danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2019.

thông tư số 01/2019/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của thông tư số 08/2018/tt-btnmt ngày 14 tháng 9 năm 2018 và thông tư số 09/2018/tt-btnmt ngày 14 tháng 9 năm 2018 của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường


Ngày 8/3/2019 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến...

thông tư số 28/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản


Ngày 28/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trương ban hành Thông tư số: 28/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

thông tư số 35/2018/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại


Ngày 28/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 35/2018/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019. Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định...

thông tư số 29/2018/TT-BTNMT định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn


Ngày 26/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 29/2018/TT-BTNMT định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019.

thông tư số 30/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng


Ngày 26/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 30/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019.

thông tư số 31/2018/TT-BTNMT quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước


Ngày 26/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 31/2018/TT-BTNMT quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2019.

thông tư số 32/2018/TT-BTNMT quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng


Ngày 26/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tin số: 32/2018/TT-BTNMT quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 07/2009/TT-BTMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một...


Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường