Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 847
Hôm nay52027
Hôm qua: 115174
Trong tháng 2681380
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 127351317

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

28/12/2018

Ngày 28/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trương ban hành Thông tư số: 28/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.


28/12/2018

Ngày 28/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 35/2018/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019. Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định...


26/12/2018

Ngày 26/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 29/2018/TT-BTNMT định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019.


26/12/2018

Ngày 26/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 30/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019.


26/12/2018

Ngày 26/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 31/2018/TT-BTNMT quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2019.


26/12/2018

Ngày 26/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tin số: 32/2018/TT-BTNMT quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 07/2009/TT-BTMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một...


26/12/2018

Ngày 26/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 33/2018/TT-BTNMT quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2019.


26/12/2018

Ngày 26/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 34/2018/TT-BTNMT quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2019. Quyết định số 13/2007/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về việc điều tra, đánh giá tài...


14/12/2018

Ngày 14/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 25/2018/TT-BTNMT định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế -...


14/12/2018

Ngày 14/12/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 26/2018/TT-BTNMT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của bộ tài nguyên và môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 66/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên...


Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường


Trang    1   2   3   4   5       


Tìm VB Luật Bài thi Hỏi đáp Tài liệu Tin tức

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường

Văn bản ban hành bởi bộ tài nguyên môi trường