Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 777
Hôm nay:12019
Hôm qua: 90516
Trong tháng 2310045
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 126979982

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vân ABC Theo số lượt view

Ngày: 21/09/2018
By: AMBN

Ngày 21/09/2018 Tòa Án Nhân Dân Tối Cao ra thông tư số 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của tòa gia đình và người chưa thành niên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.


Ngày: 27/04/2018

Ngày 27/4/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 12/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của ngân hàng nhà nước việt nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ...


Ngày: 24/04/2018
By: AMBN

Ngày 24/04/2018 Tòa Án Nhân Dân Tối Cao ra thông tư số 01/2018/TT-TANDTC quy định công tác thi đua, khen thưởng của ṭa án nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2018.


Ngày: 17/04/2018

Ngày 17/4/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 11/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.


Ngày: 09/04/2018

Ngày 9/4/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 10/2018/TT-NHNN quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.


Ngày: 30/03/2018

Ngày 30/3/2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 09/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.


Ngày: 30/03/2018

Ngày 30/3/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 08/2018/TT-NHNN hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018 và thay thế Thông tư số 02/2015/TT-NHNN ngày 7 tháng 01 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.


Ngày: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 04/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2017 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018


Ngày: 12/03/2018

Ngày 12/3/2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 05/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2018.


Ngày: 23/02/2018

Ngày 23/2/2018 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động tại Thông tư số 02/2008/TT-NHNN ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thống đốc...


Văn bản quyết định|Chỉ thị cơ quan ngang Bộ


Trang    1   2   3   4   5       


Tìm bài thi Hỏi đáp Luật Pháp Tài liệu Tin giáo dục

Văn bản quyết định,Chỉ thị cơ quan ngang Bộ

Văn bản quyết định,Chỉ thị cơ quan ngang Bộ