Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 786
Hôm nay12231
Hôm qua 72018
Trong tháng 1510846
Tháng trước3560304
Số lượt truy cập: 141393900

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 08/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 03/2015/tt-nhnn thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 26/2014/nđcp chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2015/TT-NHNN ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng (sau đây gọi tắt là Thông tư...

thông tư số 07/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng phát triển việt nam


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

thông tư số 05/2019/TT-NHNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam ban hành, liên tịch ban hành


Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 8 năm 2019.

thông tư số 03/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2013/tt-nhnn ngày 26 tháng 12 năm 2013 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ việt nam


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

thông tư số 04/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 24/2013/tt-nhnn ngày 02 tháng 12 năm 2013 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của ngân hàng phát triển việt nam


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông tư số 24/2013/TT-NHNN).

thông tư số 02/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2014/tt-nhnn ngày 19 tháng 8 năm 2014 của ngân hàng nhà nước việt nam


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

thông tư số 01/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 30/2015/tt-nhnn ngày 25 tháng 12 năm 2015 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng


Ngày 1/2/2019 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2019. Thông tư này bãi bỏ khoản 9, khoản 10...


By: AMBN

21/09/2018

thông tư số 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của tòa gia đình và người chưa thành niên


Ngày 21/09/2018 Tòa Án Nhân Dân Tối Cao ra thông tư số 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của tòa gia đình và người chưa thành niên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

thông tư số 12/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 22/2014/tt-nhnn ngày 15 tháng 8 năm 2014 của ngân hàng nhà nước việt nam


Ngày 27/4/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số: 12/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của ngân hàng nhà nước việt nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ...


By: AMBN

24/04/2018

thông tư số 01/2018/TT-TANDTC quy định công tác thi đua, khen thưởng của toa án nhân dân


Ngày 24/04/2018 Tòa Án Nhân Dân Tối Cao ra thông tư số 01/2018/TT-TANDTC quy định công tác thi đua, khen thưởng của ṭa án nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2018.


Văn bản quyết định|Chỉ thị cơ quan ngang Bộ


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản quyết định,Chỉ thị cơ quan ngang Bộ

Văn bản quyết định,Chỉ thị cơ quan ngang Bộ