Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1318
Hôm nay123147
Hôm qua 185471
Trong tháng 3356616
Tháng trước3322630
Số lượt truy cập: 131349183

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 24/2015/TT-NHNN


Ngày 8/12/2015 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra thông tư số 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

thông tư số 20/2015/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức


Ngày 28/10/2015 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra thông tư số 20/2015/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015.

thông tư số 18/2015/TT-NHNN


Ngày 22/10/2015 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra thông tư số 18/2015/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015.

thông tư số 19/2015/tt-nhnn quy định hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng nhà nước việt nam


Ngày 22/10/2015 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra thông tư số 19/2015/TT-NHNN quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2015.

thông tư số 17/2015/TT-NHNN quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động,nghiệp vụ ngân hàng


Ngày 21/10/2015 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra thông tư số 17/2015/TT-NHNN quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

thông tư số 16/2015/TT-NHNN


Ngày 19/10/2015 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra thông tư số 16/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2015.


By: AMBN

20/08/2015

thông tư số 11/2015/TT-NHNN hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo nghị định số 118/2014/NĐ-CP


Ngày 20/08/2015 Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam ra thông tư số 11/2015/TT-NHNN hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2015 và thay thế Thông tư số 02/2005/TT-NHNN.


By: AMBN

22/07/2015

thông tư số 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn


Ngày 22/07/2015 Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam ra thông tư số 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2015 và thay thế Thông tư số 14/2010/TT-NHNN.


By: AMBN

17/07/2015

thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài


Ngày 17/07/2015 Ngân Hàng Nhà Nước ra thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2015, thay thế Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN.


By: AMBN

09/07/2015

thông tư số 04/2015/TT-TTCP quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra


Ngày 09/07/2015 Thanh Tra Chính Phủ ra thông tư số 04/2015/TT-TTCP quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2015 thay thế Quyết định số 1657/2005/QĐ-TTCP.


Văn bản quyết định|Chỉ thị cơ quan ngang Bộ


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản quyết định,Chỉ thị cơ quan ngang Bộ

Văn bản quyết định,Chỉ thị cơ quan ngang Bộ