Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vân ABC Theo số lượt view

Ngày: 27/04/2018

Ngày 27/4/2018 Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 09/2018/TT-BYT ban hành danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2018. Thông tư số 12/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm...


Ngày: 18/04/2018
By: AMBN

Thông tư số 08/2018/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế


Ngày: 05/04/2018

Ngày 5/4/2018 Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 05/2018/TT-BYT ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2018. Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2016...


Ngày: 09/02/2018

Ngày 9/2/2018 Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 03/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2018. Thông tư số 48/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc hết hiệu lực kể lừ ngày Thông tư này có hiệu lực.


Ngày: 09/02/2018

Ngày 9/2/2018 Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 04/2018/TT-BYT Quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2018.


Ngày: 22/01/2018

Ngày 22/1/2018 Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 02/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2018. Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nguyên tắc Thực hành tốt nhà thuốc hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.


Ngày: 18/01/2018

Ngày 18/1/2018 Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 01/2018/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2018. Thông tư số 06/2016/TT-BYT ngày 08 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trừ các nội dung quy định ghi...


Ngày: 29/12/2017
By: AMBN

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2018. Thông tư số 08/1999/TT-BYT ngày 4 tháng 5 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.


Ngày: 23/10/2017

Ngày 23/10/2017 Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 40/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2017.


Ngày: 18/10/2017

Ngày 18/10/2017 Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.


Vản bản quy phạm ban hành bởi bộ y tế


Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

Vản bản quy phạm ban hành bởi bộ y tế

Vản bản quy phạm ban hành bởi bộ y tế

thông tư số 39/2017/TT-BYT quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 865
Hôm nay:71664
Hôm qua: 103454
Trong tháng 1960096
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 126630033