Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 599
Hôm nay46335
Hôm qua 81840
Trong tháng 46335
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184607254

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

01/11/2019

thông tư số 05/2019/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành


Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và do Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên tịch ban hành.


By: AMBN

15/06/2019

thông tư số 04/2019/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng


Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng.

thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp


Ngày 20/3/2019 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 và thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư


Ngày 15/3/2019 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2019, thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

thông tư số 01/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển


Ngày 17/1/2019 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2019.

thông tư số 18/2018/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2017/tt-btp ngày 23 tháng 3 năm 2017 của bộ trưởng bộ tư pháp


Ngày 28/12/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 18/2018/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của bộ trưởng bộ tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2019. Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành,...

thông tư số 16/2018/TT-BTP quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật


Ngày 14/12/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 16/2018/TT-BTP quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019, thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành...

thông tư số 14/2018/TT-BTP ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên


Ngày 16/10/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 14/2018/TT-BTP ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2018.

thông tư số 13/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý


Ngày 26/9/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 13/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.

thông tư số 12/2018/TT-BTP hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý


Ngày 28/8/2018 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 12/2018/TT-BTP hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 10 năm 2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; Thông...


Văn bản bộ tư pháp ban hành


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản bộ tư pháp ban hành

Văn bản bộ tư pháp ban hành