Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1024
Hôm nay66896
Hôm qua 161798
Trong tháng 3794348
Tháng trước3322630
Số lượt truy cập: 131786915

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý rừng bền vững


Ngày 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý rừng bền vững. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phương án quản lý rừng bền vững hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi...

thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản


Ngày 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 27/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT quy định về các biện pháp lâm sinh


Ngày 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 29/2018/TT-BNNPTNT quy định về các biện pháp lâm sinh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính


Ngày 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 30/2018/TT-BNNPTNT quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về...

thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT quy định về phân định ranh giới rừng


Ngày 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 31/2018/TT-BNNPTNT quy định về phân định ranh giới rừng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Quyết định số 3031/1997/QĐ-BNNPTNT ngày 20 tháng 11 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chế xác định ranh giới và cắm mốc các loại rừng hết hiệu lực kể từ...

thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản


Ngày 15/11/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của thông tư số 13/2016/tt-bnnptnt ngày 02 tháng 6 năm 2016 của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn


Ngày 15/11/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 18/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2019.

thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư


Ngày 15/11/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 20/2018/TT-BNNPTNT quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc; danh sách tàu cá bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác


Ngày 15/11/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 21/2018/TT-BNNPTNT quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản


Ngày 15/11/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 22/2018/TT-BNNPTNT quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản.


văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn