Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 853
Hôm nay72159
Hôm qua: 110524
Trong tháng 2586338
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 127256275

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

08/10/2018
By: AMBN

Ngày 08/10/2018, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 03/2018/tt-bnnptnt về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại việt nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2018.


05/10/2018
By: AMBN

Ngày 05/10/2018, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển NôngThôn ra thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật - QCVN 01-188: 2018/BNNPTNT. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2019.


01/10/2018
By: AMBN

Ngày 01/10/2018, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra thông tư số 11/2018/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm - QCVN 02-30: 2018/BNNPTNT. Thông tư này thay thế Thông tư số 24/2014/TT-BNNPTNT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019


14/08/2018
By: AMBN

Ngày 14/08/2018 Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - yêu cầu chung - QCVN01-187: 2018/BNNPTNT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2019


13/08/2018
By: AMBN

Ngày 13/08/2018, Bộ NNPTNT ra thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT - bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2018.


06/08/2018
By: AMBN

Ngày 06/08/2018, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT - hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2018 và thay thế Thông tư số 47/2015/TT-BNNPTNT, Bãi bỏ Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN


11/07/2018
By: AMBN

Ngày 10/07/2018, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra thông tư số 07/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2018.


21/06/2018
By: AMBN

Ngày 21/06/2018, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra thông tư số 06/TT-BNNPTNT sửa đổi thông tư số 48/2012/ttbnnptnt quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 8 năm 2018.


13/06/2018
By: AMBN

Ngày 13/06/2018, Bộ NNPTNT ra văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT, dựa trên cơ sở các thông tư 46/2011/TT-BNNPTNT, 11/2017/TT-BNNPTNT quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều


23/05/2018
By: AMBN

Ngày 23/05/2018, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ra văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT, dựa trên cơ sở các nghị định 39/2017/NĐ-CP, 100/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản


văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn


Trang    1   2   3   4   5       


Tìm VB Luật Bài thi Hỏi đáp Tài liệu Tin tức

văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn