Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 720
Hôm nay16310
Hôm qua 72018
Trong tháng 1514925
Tháng trước3560304
Số lượt truy cập: 141397979

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi


Ngày 2/5/2019 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 05/2019/TT-BNNPTNT quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 05/2017/tt-bnnptnt ngày 01 tháng 3 năm 2017 của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn


Ngày 1/4/2019 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 04/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2019.

thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại việt nam


Ngày 11/2/2019 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 02/2019/TT-BNNPTNT danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019. Bãi bỏ Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục...

thông tư số 01/2019/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở việt nam


Ngày 18/1/2019 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BNNPTNT danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2019.

thông tư số 42/2018/TT-BNNPTNT bãi bỏ thông tư số 31/2016/tt-bnnptnt ngày 05 tháng 10 năm 2016 của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn


Ngày 28/12/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 42/2018/TT-BNNPTNT bãi bỏ Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 10 năm 2016 của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành...

thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể


Ngày 28/12/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 43/2018/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Thông tư này có...

thông tư số 41/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn


Ngày 28/12/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 41/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019.

thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn


Ngày 27/12/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 39/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và...

thông tư số 40/2018/TT-BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ


Ngày 27/12/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 40/2018/TT-BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 25/2016/tt-bnnptnt ngày 30 tháng 6 năm 2016 và thông tư số 20/2017/tt-bnnptnt ngày 10 tháng 11 năm 2017 của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn


Ngày 25/12/2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số: 35/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 và thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2019.


văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

văn bản bộ nông nghiệp phát triển nông thôn