Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 855
Hôm nay54089
Hôm qua: 115174
Trong tháng 2683442
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 127353379

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

05/03/2019

Ngày 5/3/2018 Bộ Thông tin và truyên thông ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc và phó giám đốc sở thông tin và truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 4 năm 2019. Quyết định số 11/2008/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở...


15/11/2018
By: AMBN

Ngày 15/11/2018 Bộ Thông Tin và Truyền Thông ra thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 30/2011/tt-btttt quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.


15/10/2018
By: AMBN

Ngày 15/10/2018, Bộ Thông Tin Truyền Thông ra thông tư số 12/2018/TT-BTTTT - quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.


15/10/2018
By: AMBN

Ngày 15/10/2018 Bộ Thông Tin Truyền Thông ra thông tư số 11/2018/TT-BTTTT công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số hs. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2018. Thông tư này thay thế Điều 3 và Phụ lục số 01 của Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT


15/10/2018
By: AMBN

Ngày 15/10/2018, Bộ Thông Tin Truyền Thông ra thông tư số 13/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.


15/10/2018
By: AMBN

Ngày 15/10/2018, Bộ Thông Tin Truyền Thông ra thông tư số 14/2018/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thì Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính hết hiệu...


29/06/2018
By: AMBN

Ngày 29/06/2018 Bộ Thông Tin Truyền Thông ra thông tư số 10/2018/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.


29/06/2018
By: AMBN

Ngày 29/06/2018, Bộ Thông Tin Truyên Thông ra thông tư số 09/2018/TT-BTTTT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành thông tin và truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018 và thay thế Thông tư số 13/2015/TT-BTTTT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông.


25/05/2018
By: AMBN

thông tư số 08/2018/TT-BTTTT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - yêu cầu phát xạ QCVN 118: 2018/BTTTT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.


17/05/2018
By: AMBN

Ngày 17/05/2018 Bộ Thông Tin Truyền Thông ra văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTTTT, dựa trên cơ sở các thông tư 23/2014/TT-BTTTT, 42/2017/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản và nghị định số 195/2013/nđcp một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản


văn bản bộ thông tin truyền thông


Trang    1   2   3   4   5       


Tìm VB Luật Bài thi Hỏi đáp Tài liệu Tin tức

văn bản bộ thông tin truyền thông

văn bản bộ thông tin truyền thông