Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1254
Hôm nay117415
Hôm qua 124669
Trong tháng 2398308
Tháng trước3659953
Số lượt truy cập: 138721058

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 05/2019/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ thông tin và truyền thông


Ngày 9/7/2019 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 05/2019/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ thông tin và truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 và thay thế cho Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục...

thông tư số 04/2019/TT-BTTTT quy định về việc liên thông giữa tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ


Ngày 5/7/2019 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 04/2019/TT-BTTTT quy định về việc liên thông giữa tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

thông tư số 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí


Ngày 6/5/2019 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2019.

thông tư số 02/2019/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ


Ngày 8/3/2019 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 02/2019/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2019.

thông tư số 01/2019/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc và phó giám đốc sở thông tin và truyền thông


Ngày 5/3/2018 Bộ Thông tin và truyên thông ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc và phó giám đốc sở thông tin và truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 4 năm 2019. Quyết định số 11/2008/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở...

thông tư số 19/2018/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự


Ngày 28/12/2018 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 19/2018/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

thông tư số 20/2018/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại


Ngày 28/12/2018 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 20/2018/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại), Ký...

thông tư số 21/2018/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (epirb) hoạt động ở băng tần 406,0 mhz đến 406,1 mhz


Ngày 28/12/2018 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 21/2018/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) Hoạt động ở băng tần 406,0 MHz...

thông tư số 22/2018/TT-BTTTT danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm


Ngày 28/12/2018 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 22/2018/TT-BTTTT danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2019

thông tư số 23/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020


Ngày 28/12/2018 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số: 23/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019.


văn bản bộ thông tin truyền thông


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

văn bản bộ thông tin truyền thông

văn bản bộ thông tin truyền thông