Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1265
Hôm nay4412
Hôm qua 113656
Trong tháng 2516178
Tháng trước4372452
Số lượt truy cập: 153586785

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch


Ngày 17/5/2019 Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư số: 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể...

thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 03/2014/tt-bkhđt ngày 26 tháng 5 năm 2014 của bộ kế hoạch và đầu tư


Ngày 8/4/2019 Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư số: 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 03/2014/tt-bkhđt ngày 26 tháng 5 năm 2014 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2019.

thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa


Ngày 29/3/2019 Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư số: 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2019.

thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên


Ngày 29/3/2019 Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư số: 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2019.

thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu


Ngày 25/1/2019 Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư số: 04/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 và thay thế Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt...

thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của việt nam


Ngày 22/1/2019 Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư số: 03/2019/TT-BKHĐT quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 03 năm 2019.

thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/tt-bkhđt ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch và đầu tư


Ngày 8/1/2019 Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư số: 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/tt-bkhđt ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019.

thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thống kê


Ngày 4/1/2019 Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thống kê. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2019 và bãi bỏ Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố...


By: AMBN

28/12/2018

thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 63/2018/nđ-cp ngày 04 tháng 5 năm 2018 của chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư


Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ kế hoạch và đầu tư


Ngày 27/12/2018 Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư số: 08/2018/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ kế hoạch và đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019.


Văn bản ban hành bởi bộ kế hoạch đầu tư


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản ban hành bởi bộ kế hoạch đầu tư

Văn bản ban hành bởi bộ kế hoạch đầu tư