Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 787
Hôm nay14133
Hôm qua 72018
Trong tháng 1512748
Tháng trước3560304
Số lượt truy cập: 141395802

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ


Ngày 30/5/2019 Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019. Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ; Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng...

thông tư số 18/2018/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2017/nđ-cp ngày 01 tháng 11 năm 2017 của chính phủ


Ngày 18/12/2018 Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số: 18/2018/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019. Thông tư số 19/2014/TT-BKHCN ngày...

thông tư số 17/2018/TT-BKHCN quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ


Ngày 10/12/2018 Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số: 17/2018/TT-BKHCN quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2019.

thông tư số 16/2018/TT-BKHCN quy định hoạt động, phối hợp trong mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại


Ngày 29/11/2018 Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số: 16/2018/TT-BKHCN quy định hoạt động, phối hợp trong mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019.

thông tư số 14/2018/TT-BKHCN ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị x-quang dùng trong y tế


Ngày 15/11/2018 Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số: 14/2018/TT-BKHCN ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị x-quang dùng trong y tế. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.

thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ


Ngày 15/11/2018 Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số: 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ. hông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ và Thông tư số...


By: AMBN

20/09/2018

văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT, 13/2018/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế


Ngày 20/09/2018, Bộ Khoa Học Công Nghệ ra văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN, dựa trên cơ sở các thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT, 13/2018/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế


By: AMBN

05/09/2018

thông tư số 13/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 13/2014/ttlt-bkhcn-byt quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế


Ngày 05/09/2018 Bộ Khoa HỌc Công Nghệ ra thông tư số 13/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 13/2014/ttlt-bkhcn-byt quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.


By: AMBN

31/08/2018

thông tư số 12/2018/TT-BKHCN quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ KHCN, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KHCN QG


Ngày 31/08/2018 Bộ Khoa Học Công Nghệ ra thông tư số 12/2018/TT-BKHCN quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.


By: AMBN

06/08/2018

thông tư số 11/2018/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục


Ngày 06/08/2018 Bộ Khoa Học Công Nghệ ra thông tư số 11/2018/TT-BKHCNquy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.


Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ

Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ