Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 735
Hôm nay41105
Hôm qua: 110524
Trong tháng 2555284
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 127225221

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

20/09/2018
By: AMBN

Ngày 20/09/2018, Bộ Khoa Học Công Nghệ ra văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN, dựa trên cơ sở các thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT, 13/2018/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế


05/09/2018
By: AMBN

Ngày 05/09/2018 Bộ Khoa HỌc Công Nghệ ra thông tư số 13/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 13/2014/ttlt-bkhcn-byt quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.


31/08/2018
By: AMBN

Ngày 31/08/2018 Bộ Khoa Học Công Nghệ ra thông tư số 12/2018/TT-BKHCN quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.


06/08/2018
By: AMBN

Ngày 06/08/2018 Bộ Khoa Học Công Nghệ ra thông tư số 11/2018/TT-BKHCNquy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.


01/07/2018
By: AMBN

Ngày 001/07/2018, Bộ Khoa Học Công Nghệ ra thông tư số 09/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều TT 09/2016/ttbkhcn quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, ô xít hữu cơ (thuộc loại 5), hợp chất ăn mòn (loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, sắt, thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8...


16/06/2018
By: AMBN

Ngày 16/06/2018 Bộ Khoa Học Công Nghệ ra thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ban hành sửa đổi 1: 2018 qcvn 9: 2012/bkhcn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.


15/06/2018
By: AMBN

Ngày 15/06/2018 Bộ Khoa Học Công Nghệ ra thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung khoản 7 điều 6 thông tư số 15/2015/tt-bkhcn quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu


15/05/2018
By: AMBN

Ngày 15/05/2018 Bộ Khoa Học Công Nghệ ra thông tư số 02/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ


15/05/2018
By: AMBN

Ngày 15/05/2018 Bộ Khoa Học Công Nghệ ra thông tư số 03/2018/TT-BKHCN ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.


15/05/2018
By: AMBN

Ngày 15/05/2018 Bộ Khoa HỌc Công Nghệ ra thông tư số 04/2018/TT-BKHCN về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.


Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ


Trang    1   2   3   4   5       


Tìm VB Luật Bài thi Hỏi đáp Tài liệu Tin tức

Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ

Văn bản ban hành bởi Bộ Khoa Học Công Nghệ