Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1536
Hôm nay99530
Hôm qua 172640
Trong tháng 3147528
Tháng trước3322630
Số lượt truy cập: 131140095

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

02/11/2018

thông tư số 34/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn đấu kiếm thể thao


Ngày 02/11/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 34/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn đấu kiếm thể thao. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.


By: AMBN

15/10/2018

thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu


Ngày 15/10/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.


By: AMBN

05/10/2018

thông tư số 31/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bắn súng thể thao


Ngày 05/10/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 31/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bắn súng thể thao. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2018.


By: AMBN

05/10/2018

thông tư số 32/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bóng rổ


Ngày 05/10/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 32/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bóng rổ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.


By: AMBN

03/10/2018

thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch


Ngày 03/10/2018 Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.


By: AMBN

28/09/2018

thông tư số 29/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn wushu


Ngày 28/09/2018 Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 29/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn wushu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.


By: AMBN

26/09/2018

thông tư số 28/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn leo núi thể thao


Ngày 26/09/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 28/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn leo núi thể thao. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.


By: AMBN

19/09/2018

thông tư số 27/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bóng ném


Ngày 19/09/2018 Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 27/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bóng ném. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 10 năm 2018.


By: AMBN

11/09/2018

thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2014/ttbvhttdl quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của bộ văn hóa, thể thao và du lịch


Ngày 11/09/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch ra thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2014/ttbvhttdl ngày 31 tháng 12 năm 2014 của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...


By: AMBN

30/08/2018

thông tư số 25/2018/TT-BVHTTDL - quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh


Ngày 30/08/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 25/2018/TT-BVHTTDL - quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.


Văn bản bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch

Văn bản bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch