Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 620
Hôm nay53140
Hôm qua 81840
Trong tháng 53140
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184614059

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 03/2019/TT- BVHTTDL quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật


Ngày 5/7/2019 Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Thông tư số: 03/2019/TT- BVHTTDL quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng


Ngày 17/1/2019 Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 03 năm 2019. Thông tư số 08/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định nội dung đánh giá phát triển thể dục, thể thao hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có...

thông tư số 35/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 15/2012/tt-bvhttdl, thông tư số 10/2013/tt-bvhttdl, thông tư số 11/2014/tt-bvhttdl và thông tư số 04/2016/tt-bvhttdl


Ngày 19/11/2018 Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Thông tư số: 35/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2019.


By: AMBN

02/11/2018

thông tư số 34/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn đấu kiếm thể thao


Ngày 02/11/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 34/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn đấu kiếm thể thao. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.


By: AMBN

15/10/2018

thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu


Ngày 15/10/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.


By: AMBN

05/10/2018

thông tư số 31/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bắn súng thể thao


Ngày 05/10/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 31/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bắn súng thể thao. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2018.


By: AMBN

05/10/2018

thông tư số 32/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bóng rổ


Ngày 05/10/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 32/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bóng rổ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.


By: AMBN

03/10/2018

thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch


Ngày 03/10/2018 Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.


By: AMBN

28/09/2018

thông tư số 29/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn wushu


Ngày 28/09/2018 Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 29/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn wushu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.


By: AMBN

26/09/2018

thông tư số 28/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn leo núi thể thao


Ngày 26/09/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 28/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn leo núi thể thao. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.


Văn bản bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch

Văn bản bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch