Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1506
Hôm nay95687
Hôm qua 172640
Trong tháng 3143685
Tháng trước3322630
Số lượt truy cập: 131136252

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử


Ngày 24/1/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

thông tư số 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử


Ngày 24/1/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019.


By: AMBN

15/11/2018

văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV - nghị định 123/2016/NĐ-CP, 92/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ


Ngày 15/11/2017, Bộ Nội Vụ ra văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV, dựa trên cơ sở các nghị định 123/2016/NĐ-CP, 92/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ


By: AMBN

02/11/2018

văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV - nghị định 108/2014/NĐ-CP, 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế


Ngày 02/11/2018, Bộ Nội Vụ ra văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV, dựa trên cơ sở các nghị định 108/2014/NĐ-CP, 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế


By: AMBN

09/10/2018

thông tư số 12/2018/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ nội vụ ban hành


Ngày 09/10/2018, Bộ Nội Vụ ra thông tư số 12/2018/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ nội vụ ban hành. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành sau: 01/2006/TT-BNV; 14/2011/TT-BNV


By: AMBN

19/09/2018

văn bản hợp nhất số 13/2018/TT-BNV thông tư 79/2005/ttbnv hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan


Ngày 19/10/2018, Bộ Nội Vụ ra văn bản hợp nhất số 13/2018/TT-BNV thông tư 79/2005/ttbnv hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan


By: AMBN

14/09/2018

thông tư số 11/2018/TT-BNV ban hành bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên việt nam


Ngày 14/09/2018, Bộ Nội Vụ ra thông tư số 11/2018/TT-BNV ban hành bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên việt nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2018.


By: AMBN

13/09/2018

thông tư số 09/2018/TT-BNV quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường


Ngày 13/09/2018, Bộ Nội Vụ thông tư số 09/2018/TT-BNV quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018. Thông tư số 02/2015/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường hết hiệu lực thi hành kể từ...


By: AMBN

13/09/2018

thông tư số 10/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp


Ngày 13/09/2018, Bộ Nội Vụ ra thông tư số 10/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.


By: AMBN

21/08/2018

thông tư 23/2018/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao


Ngày 21/08/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch ra thông tư 23/2018/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.


Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ