Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 164
Hôm nay4171
Hôm qua 68762
Trong tháng 72933
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184633852

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc


Ngày 14/6/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của hội đồng chính phủ và quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của hội đồng bộ trưởng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8...

thông tư số 08/2019/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành nội vụ


Ngày 10/6/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 08/2019/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành nội vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019 và thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BNV ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ.

thông tư số 06/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 11/2012/tt-bnv ngày 17 tháng 12 năm 2012 của bộ trưởng bộ nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức


Ngày 1/6/2019 Bộ Nội Vụ ban hành Thông tư số: 06/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của bộ trưởng bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019.

thông tư số 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức


Ngày 1/6/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019.

thông tư số 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội


Ngày 24/5/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019.

thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức


Ngày 14/5/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử


Ngày 24/1/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

thông tư số 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử


Ngày 24/1/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019.

thông tư số 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2012/tt-bnv ngày 31 tháng 8 năm 2012 của bộ trưởng bộ nội vụ


Ngày 3/12/2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2012/tt-bnv ngày 31 tháng 8 năm 2012 của bộ trưởng bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2019. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa...


By: AMBN

15/11/2018

văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV - nghị định 123/2016/NĐ-CP, 92/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ


Ngày 15/11/2017, Bộ Nội Vụ ra văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV, dựa trên cơ sở các nghị định 123/2016/NĐ-CP, 92/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ


Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ