Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 850
Hôm nay70779
Hôm qua: 110524
Trong tháng 2584958
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 127254895

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

24/01/2019

Ngày 24/1/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.


24/01/2019

Ngày 24/1/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số: 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2019.


15/11/2018
By: AMBN

Ngày 15/11/2017, Bộ Nội Vụ ra văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV, dựa trên cơ sở các nghị định 123/2016/NĐ-CP, 92/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ


02/11/2018
By: AMBN

Ngày 02/11/2018, Bộ Nội Vụ ra văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV, dựa trên cơ sở các nghị định 108/2014/NĐ-CP, 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế


09/10/2018
By: AMBN

Ngày 09/10/2018, Bộ Nội Vụ ra thông tư số 12/2018/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ nội vụ ban hành. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành sau: 01/2006/TT-BNV; 14/2011/TT-BNV


19/09/2018
By: AMBN

Ngày 19/10/2018, Bộ Nội Vụ ra văn bản hợp nhất số 13/2018/TT-BNV thông tư 79/2005/ttbnv hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan


14/09/2018
By: AMBN

Ngày 14/09/2018, Bộ Nội Vụ ra thông tư số 11/2018/TT-BNV ban hành bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên việt nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2018.


13/09/2018
By: AMBN

Ngày 13/09/2018, Bộ Nội Vụ thông tư số 09/2018/TT-BNV quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018. Thông tư số 02/2015/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường hết hiệu lực thi hành kể từ...


13/09/2018
By: AMBN

Ngày 13/09/2018, Bộ Nội Vụ ra thông tư số 10/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.


21/08/2018
By: AMBN

Ngày 21/08/2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch ra thông tư 23/2018/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.


Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ


Trang    1   2   3   4   5       


Tìm VB Luật Bài thi Hỏi đáp Tài liệu Tin tức

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ

Văn bản được ban hành bởi Bộ Nội Vụ