Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 410
Hôm nay5259
Hôm qua 79001
Trong tháng 256394
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184817313

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

15/02/2020

nghị quyết số 12/NQ-CP triển khai thực hiện nghị quyết số 88/2019/qh14 của quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030


nghị quyết 88/NQCP triển khai thực hiện nghị quyết số 88/2019/qh14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030


By: AMBN

06/12/2019

nghị quyết số 116/NQ-CP ban hành kế hoạch của chính phủ thực hiện NQ 82/2019/qh14 của quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị


Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

nghị quyết số 23/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019


Ngày 10/4/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 23/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019.

nghị quyết số 21/NQ-CP về việc phê duyệt hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ liên bang ê-ti-ô-pi-a


Ngày 25/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 21/NQ-CP về việc phê duyệt hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ liên bang Ê-ti-ô-pi-a về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.

nghị quyết số 20/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019


Ngày 19/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 20/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019.

nghị quyết số 18/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số


Ngày 13/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 18/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số.

nghị quyết số 16/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019


Ngày 7/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 16/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019.

nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025


Ngày 7/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

nghị quyết số 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021


Ngày 19/2/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021.

nghị quyết số 09/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019


Ngày 3/2/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 09/NQ-CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019.


Nghị quyết chính phủ|Văn bản số NQ-CP


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Nghị quyết chính phủ,Văn bản số NQ-CP

Nghị quyết chính phủ,Văn bản số NQ-CP