Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 777
Hôm nay92280
Hôm qua: 110524
Trong tháng 2606459
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 127276396

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

01/07/2016
By: AMBN

Ngày 01/07/2016, Chính Phủ ra nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.


01/07/2016
By: AMBN

Ngày 1/7/2016 Chính phủ ra nghị định số 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương


01/07/2016
By: AMBN

Ngày 1/7/2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 23/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do bộ xây dựng ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.


01/07/2016
By: legiang

Ngày 01/07/2016 Chính phủ ban hành nghị định số 83/2016/NĐ-CP quy định bậc trình độ kỹ năng nghề,điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng....Nghị định này quy định về bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kiểm tra, đánh giá bậc trình độ kỹ năng nghề đối với công...


01/07/2016
By: legiang

Ngày 01/07/2016 Nghị định ra số 75/2016/NĐ-CP quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm hiv....Nghị định này quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV (gồm xét nghiệm sàng lọc HIV, xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính


01/07/2016
By: legiang

Ngày 01/07/2016 Chính phủ ra nghị quyết số 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm


01/07/2016
By: legiang

Ngày 01/07/2016 Nghị định chính phủ số 74/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế


01/07/2016
By: legiang

ngày 01/07/2016 Nghị Định chính phủ số 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ....Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán nợ theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan.


01/07/2016
By: legiang

Ngày 01/07/2016 Nghị định chính phủ ra số 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng...Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Việt Nam.


01/07/2016
By: legiang

Ngày 1/07/2016 Nghị định số 67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của bộ y tế...Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Trang    1   2   3  
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Tìm VB Luật Bài thi Hỏi đáp Tài liệu Tin tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ