Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 369
Hôm nay18801
Hôm qua 4342
Trong tháng 91905
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184652824

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

08/06/2018

văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC - thông tư 256/2016/TT-BTC, 331/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân


Ngày 08/06/2017 Bộ Tài Chính ra văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC, dựa trên cơ sở các thông tư 256/2016/TT-BTC, 331/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân


By: AMBN

08/06/2018

thông tư số 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018. Nội dung, quy trình và thời gian lập dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2019-2021 được thực hiện theo quy định của Luật NSNN năm 2015 và hướng dẫn tại Thông tư này.


By: AMBN

08/06/2018

luật quốc phòng số 22/2018/QH14


Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2018.


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ