Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1340
Hôm nay68556
Hôm qua 170133
Trong tháng 2768016
Tháng trước3322630
Số lượt truy cập: 130760583

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 09/2018/TT-BXD quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng


Ngày 15/11/2018 Bộ Xây dựng ban hanh Thông tư số: 09/2018/TT-BXD quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 11/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn...

thông tư số 24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ


Ngày 15/11/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, thay thế Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất...

thông tư số 23/2018/TT-BTNMT quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư


Ngày 15/11/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 23/2018/TT-BTNMT quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2019.

thông tư số 22/2018/TT-BTNMT định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 5000


Ngày 15/11/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 22/2018/TT-BTNMT định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 5000. Thông tư này có hiệu thi hành kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2019.

thông tư số 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch


Ngày 15/11/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

thông tư số 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 174/2015/tt-btc ngày 10 tháng 11 năm 2015 của bộ trưởng bộ tài chính


Ngày 15/11/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

thông tư số 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của chính phủ tại thị trường trong nước


Ngày 15/11/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của chính phủ tại thị trường trong nước.

thông tư số 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước


Ngày 15/11/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước.

thông tư số 109/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho quỹ tích luỹ trả nợ


Ngày 15/11/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 109/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho quỹ tích luỹ trả nợ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 170/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 về hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ.

thông tư số 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia


Ngày 15/11/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 142/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia.


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Trang    1   2  
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ