Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 785
Hôm nay20553
Hôm qua: 110524
Trong tháng 2534732
Tháng trước3948394
Số lượt truy cập: 127204669

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

19/06/2015
By: AMBN

Ngày 19/06/2015, Bộ Tài Chính ra văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC, dựa trên cơ sở các thông tư 156/2013/TT-BTC, 76 77 119 151/2014/TT-BTC, 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/nđcp


19/06/2015
By: AMBN

Ngày 19/06/2015 Bộ Tài Chính ra thông tư số 93/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí quán hàu, tỉnh quảng bình. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2015. Thông tư số 114/2010/TT-BTC hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí theo quy định tại Thông tư này.


19/06/2015
By: AMBN

Ngày 19/06/2015 Bộ Tài Chính ra thông tư số 95/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại km763+800 quốc lộ 1, tỉnh quảng trị. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2015. Thông tư số 63/2014/TT-BTC hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí theo quy định tại...


19/06/2015
By: AMBN

Ngày 19/06/2015 Bộ Khoa Học và Công Nghệ ra thông tư số 10/2015/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26/2011/TT-BKHCN ngày 4/10/2011 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03...


19/06/2015

ngày 19/06/2015 Quốc hội ban hành luật số 79/2015/QH13 - luật thú y. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.


19/06/2015

Ngày 19/06/2015 Quốc hội ban hành luật số 78/2015/QH13 luật nghĩa vụ quân sự. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Luật nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự ngày 21 tháng 12 năm 1990; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự ngày 22 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung...


19/06/2015

Ngày 19/06/2015 Quốc hội ban hành luật số 77/2015/QH13 - luật tổ chức chính quyền địa phương. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 142 của Luật này.


19/06/2015

Ngày 19/06/2015 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ban hành Luật số 76/2015/QH13 - luật tổ chức Chính phủ. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Luật tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Tìm VB Luật Bài thi Hỏi đáp Tài liệu Tin tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ