Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1136
Hôm nay57332
Hôm qua 134350
Trong tháng 2597570
Tháng trước3659953
Số lượt truy cập: 138920320

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp


Ngày 20/3/2019 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 và thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

thông tư số 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của công an nhân dân


Ngày 20/3/2019 Bộ Công an ban hành Thông tư số: 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 5 năm 2019 và thay thế Thông tư số 34/2014/TT-BCA ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc...

nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động


Ngày 20/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2019.

nghị định số 28/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân


Ngày 20/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số: 28/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2019. Nghị định số 220/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ