Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 359
Hôm nay17922
Hôm qua 4342
Trong tháng 91026
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184651945

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

22/06/2017

luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước - luật số 10/2017/QH14


Ngày 22/06/2017 Quốc Hội ra Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước - luật số 10/2017/QH14. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017.


By: AMBN

22/06/2017

quyết định số 23/2017/QĐ-TTg về việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã


Ngày 22/06/2017 Thủ tướng chính phủ ra Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 246/2006/qđ-ttg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của thủ tướng chính phủ về việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Quyết định này có hiệu...


By: AMBN

22/06/2017

quyết định số 22/2017/QĐ-TTG về tổ chức và hoạt động của ủy ban an toàn giao thông quốc gia và ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


Ngày 22/06/2017 Thủ tướng ra Quyết Định số 22/2017/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của ủy ban an toàn giao thông quốc gia và ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017. Quyết định này thay thế Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban An...


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ