Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 1489
Hôm nay95298
Hôm qua 172640
Trong tháng 3143296
Tháng trước3322630
Số lượt truy cập: 131135863

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

thông tư số 26/2018/TT-BYT quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu


Ngày 25/10/2018 Bộ Y tế ban hành Thông tư số: 26/2018/TT-BYT quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2018.

thông tư số 15/2018/TT-BTNMT định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích xrf bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất


Ngày 25/10/2018 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Thông tư số: 15/2018/TT-BTNMT định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích xrf bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2018.

thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 điều 1 thông tư liên tịch số 68/2011/ttlt-bgdđt-bnv-btc-blđtbxh ngày 30 tháng 12 năm 2011 của bộ giáo dục và đào tạo, bộ nội vụ, bộ tài chính, bộ lao động - thương binh và xã hội


Ngày 25/10/2018 Bộ Giáo dục và đào tọa ban hành Thông tư số: 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 điều 1 thông tư liên tịch số 68/2011/ttlt-bgdđt-bnv-btc-blđtbxh ngày 30 tháng 12 năm 2011 của bộ giáo dục và đào tạo, bộ nội vụ, bộ tài chính, bộ lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 54/2011/nđ-cp ngày 04 tháng 7 năm 2011 của chính...


By: AMBN

25/10/2018

quyết định số 42/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương thuộc bộ kế hoạch và đầu tư


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2018 và thay thế Quyết định số 117/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ