Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 649
Hôm nay9383
Hôm qua 114040
Trong tháng 2045560
Tháng trước3659953
Số lượt truy cập: 138368310

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

By: AMBN

29/06/2018

thông tư số 09/2018/TT-BTTTT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành thông tin và truyền thông


Ngày 29/06/2018, Bộ Thông Tin Truyên Thông ra thông tư số 09/2018/TT-BTTTT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành thông tin và truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018 và thay thế Thông tư số 13/2015/TT-BTTTT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông.


By: AMBN

29/06/2018

thông tư số 10/2018/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông


Ngày 29/06/2018 Bộ Thông Tin Truyền Thông ra thông tư số 10/2018/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.


By: AMBN

29/06/2018

thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2012/ttbvhttdl hướng dẫn nghị định số 32/2012/nđcp về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh


Ngày 29 tháng 06 năm 2018, Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch ra thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2012/ttbvhttdl hướng dẫn nghị định số 32/2012/nđcp về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.


By: AMBN

29/06/2018

thông tư số 05/2018/TT BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018 và thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.


By: AMBN

29/06/2018

luật an toàn thực phẩm - số 02/VBHN-VPQH


Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Đây là văn bản hợp nhất của luật an toàn thực phẩm, được...


By: AMBN

29/06/2018

thông tư số 02/2018/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành thông tư số 78 2017 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường


Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019.


By: AMBN

29/06/2018

thông tư số 40/2018/TT-BGTVT quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển việt nam


Thông tư này quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam. Thông tư này không điều chỉnh đối với tàu biển chỉ phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.


By: AMBN

29/06/2018

thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC - quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng


Thông tư liên tịch này quy định về phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng nhằm bảo đảm quyền của người được trợ giúp pháp lý; Đăng ký, từ chối, hủy bỏ việc đăng ký bào chữa; Đăng ký, từ chối việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; Chỉ định người bào chữa cho...


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ