Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 744
Hôm nay69456
Hôm qua 82862
Trong tháng 1817164
Tháng trước3560304
Số lượt truy cập: 141700218

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View

nghị định số 61/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


ngày 06/06/2005 Chính phủ ra nghị định số 61/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày,kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 75/CP ngày 01 tháng 11 năm1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Kếhoạch và Đầu tư và các quy định...

nghị định số 62/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp


ngày 06/06/2003 Chính phủ ra nghị định số 62/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định 38/CP ngày 04 tháng 06 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp.


By: AMBN

06/06/2003

nghị định chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước - Số: 60/2003/ND -CP


Nghị định 60/2003/ này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước về lập dự toán, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán Ngân sách nhà nước. Việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước đối với một số lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Cơ chế tài chính - Ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo...


Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ|thông tư liên bộ


Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting Khu vực quy định Quy định về giá trị chuyển đổi tiền tệ hiện nay- exchange rate Khu vực quy định Hướng dẫn sử dụng thư viện văn bản pháp luật Online của AMBN


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ