Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 653
Hôm nay23748
Hôm qua 80127
Trong tháng 3857249
Tháng trước4685411
Số lượt truy cập: 184311811

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View
Kết quả tìm kiếm:


18/12/2013
AMBN

Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 1993, được sửa đổi, bổ sung bởi: Pháp lệnh số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão, có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2000.
11/12/2014
AMBN

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2000, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 19/2008/QH12 và Luật số 72/2014/QH13
10/12/2018
AMBN

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
30/06/2012

thống kê việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh được ban hành từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/06/2012
20/11/2012
AMBN

Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lí thuế. Sửa đổi luật số 78/2006/QH11 trước đó. Luật mới này được thông qua ngày 20/11/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.
19/06/2013
AMBN

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12. Luật số: 32/2013/QH13 - Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013
25/12/2001
AMBN

Nghị quyết Số: 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc Hội. Căn cứ vào Nghị quyết số 43/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 9 về việc thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992;Xét đề nghị của Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992;
15/10/2013
AMBN

Nghị định này quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan mà không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính.
07/10/2013
AMBN

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 127/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ 1/11/2013.
30/07/2012
AMBN

Ngày 30/07/2012 Văn Phòng Quốc Hội ban hành văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH - Pháp Lệnh Ưu đãi người có công, dựa trên cơ sở các văn bản số 26/2005/PL-UBTVQH11,số 35/2007/PL-UBTVQH11, 04/2012/UBTVQH13. Chế độ ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh này được áp dụng đối với người có công với cách mạng đang hưởng chế độ trước ngày Pháp lệnh này có hiệu lực và những người được tiếp...


Trang    1   2   3   4   5       


Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

, Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

, Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ