Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view
Kết quả tìm kiếm:


Ngày đăng: 05/01/2016

Ngày 5/1/2016 Chính phủ ra nghị định số 03/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2016.
Ngày đăng: 24/12/1996

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã quyết định đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh...
Ngày đăng: 04/04/2014

Ngày 04/04/2014 Chính phủ thông qua nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2014, thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và...
Ngày đăng: 21/07/2015

ngày 21/07/2015 Thủ tướng chính phủ ra quyết định số 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2015 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Ngày đăng: 19/11/2015

Ngày 19/11/2015 Thủ tướng chính phủ ra quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2016.
Ngày đăng: 14/09/2015

Ngày 14/09/2015 Thủ tướng chính phủ ra quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020
Ngày đăng: 12/11/2013

Ngày 12 tháng 11 năm 2013 Chính phủ ra nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2013.
Ngày đăng: 13/11/2013

Ngày 13 tháng 11 năm 2013 Chính phủ ra nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2014.
Ngày đăng: 24/03/2016

Ngày 24 tháng 03 năm 2016 thủ tướng chính phủ ra quyết định của số 472/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: điện biên, lạng sơn do thủ tướng chính phủ ban hành
Ngày đăng: 29/11/2016

Ngày 29/11/2016 chính phủ ra Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản - số 158/2016/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 về hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; giám đốc điều hành mỏ; xác nhận vốn chủ sở hữu; quy..., Văn bản pháp luật|Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ|vietlaw.gov.vn vbpl.vn Về Nghĩa vụ và Quyền lợi của Người sử dụng trang web
Chia sẻ share  lên facebook cho bạn bè cùng đọc!

Trang    1   2   3   4   5       

Tìm bài thi Hỏi đáp Quy định - Luật Pháp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục

, Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

, Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ thông tư liên bộ,vietlaw.gov.vn vbpl.vn

nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản - số 158/2016/NĐ-CP

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 818
Hôm nay:6629
Hôm qua: 111882
Trong tháng 2806335
Tháng trước3057808
Số lượt truy cập: 123527877