Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Hướng dẫn sử dụng Statgraphics plus 3.0  lên facebook!
Hướng dẫn sử dụng Statgraphics plus 3.0

02/01/2014 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Hướng dẫn sử dụng Statgraphics plus 3.0 ; Tác giả: nhiều tác giả; Ambn (Ấn hành;

Hướng dẫn sử dụng Statgraphics plus 3.0

 


Thông tin sách:


Tác giả: nhiều tác giả
Ambn (Ấn hành)


Nội dung chính:


Chương 1: Màn hình chính
Chương 2: Menu Statgraphics
Chương 3: Hồi quy đơn giản
Chương 4: Hồi quy đường bậc cao
Chương 5: Hồi quy nhiều chiều
Chương 6: Phân tích phương sai 1 nhân tố hoàn toàn ngẫu nhiên
Chương 7: Phân tích phương sai 2 nhân tố không lặp lại


Keywords: Statgraphics plus 3.0 , giao trinh Statgraphics plus 3.0,man hinh chinh, hoi quy don gian

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Hướng dẫn sử dụng Statgraphics plus 3.0 ambn ấn hành AMBN(St) 26Tr-2.9Mb Download file Hướng dẫn sử dụng Statgraphics plus 3.0 110
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Hướng dẫn sử dụng Statgraphics plus 3.0

Hướng dẫn sử dụng Statgraphics plus 3.0

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN