Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Hướng dẫn làm quen sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu lên facebook!
Hướng dẫn làm quen sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu

04/01/2014 Uploader: AMBN Loại file: pdf - Loại file: doc

SPSS for Windows cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và phân tích thống kê trong một môi trường đồ hoạ, sử dụng các trình đơn mô tả {menu} và các hộp thoại {dialogue box} đơn giản để thực hiện hầu hết các công việc cho bạn. Phần lớn các nhiệm vụ có thể được hoàn thành chỉ bằng cách rê và nhắp chuột.

Hướng dẫn làm quen sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu

 


Thông tin sách:


Tác giả: Nhóm tác giả
Ambn (ấn hành)


Nội dung chính:


Bài 1: Tổng quan
Bài 2: Mở các tệp dữ liệu
Bài 3: Cửa sổ Data Editor
Bài 4: Các phép biến đổi dữ liệu
Bài 5: Điều khiển file và biến đổi file
Bài 6: Làm việc với kết xuất
Bài 7: Frequencies {Tần số}
Bài 8: Bảng trụ/ xoay {pivot table}


Lời nói đầu:


SPSS  for Windows cung cấp một hệ  thống quản  lý dữ  liệu và phân  tích  thống kê  trong một môi trường đồ hoạ, sử dụng các trình đơn mô tả {menu} và các hộp thoại {dialogue box} đơn giản để thực hiện hầu hết các công việc cho bạn. Phần lớn các nhiệm vụ có thể được hoàn thành chỉ bằng cách rê và nhắp chuột.


Keywords: du dung SPSS, phan tich du lieu bang SPSS, huong dan su dung SPSS, tong quan ve SPSS

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Hướng dẫn làm quen sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu ambn (Ấn hành) Nhóm tác giả 4.50Mb- 54tr Download file Hướng dẫn làm quen sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu 65
2 Hướng dẫn làm quen sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu AMBN(St) AMBN(St) 54 Download file Hướng dẫn làm quen sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu 150
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Hướng dẫn làm quen sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu

Hướng dẫn làm quen sử dụng SPSS để phân tích dữ liệu

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN