Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nâng cao và phát triển toán 6 lên facebook!
nâng cao và phát triển toán 6

27/05/2017 Uploader: Xuka Meo Loại file: pdf

Cuốn sách "Nâng cao và phát triển toán 6" thuộc bộ sách " Nâng cao và phát triển toán bậc trung học cơ sở" nhằm cung cấp cho các bạn đọc, các học sinh khá và giỏi toán, các thầy cô giáo dạy toán một tài liệu tham khảo đào sâu môn toán dươi dạng bài tập nâng cao và các chuyên đề kèm theo bài tập vận dụng. Sách gồm 2 tập 1 và 2

NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN 6

 


Thông tin sách:


Tác giả: Vũ Hữu Bình
NXB: Giáo dục

 


Nội dung sách:


Phần 1: Tóm tắt lý thuyết và bài tập ứng dụng
Chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên
Chương 2: Số nguyên
Phần 2: Chuyên đề
Phần hình học
Phần 1: Tóm tắt lý thuyết
Chương 1: Đoạn thẳng
Phần 2: Chuyên đề


 


Cuốn sách "Nâng cao và phát triển toán 6" thuộc bộ sách " Nâng cao và phát triển toán bậc trung học cơ sở" nhằm cung cấp cho các bạn đọc, các học sinh khá và giỏi toán, các thầy cô giáo dạy toán một tài liệu tham khảo đào sâu môn toán dươi dạng bài tập nâng cao và các chuyên đề kèm theo bài tập vận dụng. Cuốn sách được chia thành 2 tập.

 

 

nang cao va phat trien toan lop 6 tap 1 2 vu huy binh

 


Keywords: nang cao va phat trien toan 6 tap 1, nang cao toan 6. phat trien toan 6, nang cao toan pho thong co so,Vũ Hữu Bình, toana 6 nang cao

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Nâng cao và phát triển toán 6 tập 1 AMBN(St) Vũ Hữu Bình 176tr-3.96Mb Download file nâng cao và phát triển toán 6 160
2 Nang cao va phat trien toan lop 6 tap 2 NXB GD VuHuyBinh 142 Trang Download file nâng cao và phát triển toán 6 311
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nâng cao và phát triển toán 6

nâng cao và phát triển toán 6

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN