Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

Ngày đăng: 19/02/2014 Lượt xem: 930 Người Upload: Xuka Meo
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Điều chỉnh hành vi con người, xã hội có nhiều công cụ khác nhau, trong đó, pháp luật và đạo đức là những công cụ quan trọng bậc nhất. Bên cạnh những ưu thế vốn có, cả pháp luật và đạo đức đều có những hạn chế nhất định, song giữa chúng luôn có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại, bổ sung cho nhau. Chính vì vậy, để quản lý xã hội một cách có hiệu quả, cần phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa pháp luật với đạo đức. Tuy nhiên, thực tế Việt Nam cho thấy, vị trí, vai trò của pháp luật, đạo đức cũng như mối quan hệ giữa chúng nhìn chung chưa được nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ cả từ phía nhà nước, cả từ phía xã hội.

LUẬN ÁN TIẾN SĨ
QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM HIỆN NAY 

 


Thông tin luận án


Tác giả: Nguyễn Văn Năm
Ambn (Ân hành)


Nội dung chính


Chương 1. Tổng quan về đề tài


1.1 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
1.2 Tình hình nghiên cứu đề tài
1.3 Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu của luận án
1.4 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
1.5 Những đóng góp mới về khoa học của luận án
1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
1.7 Kết cấu của luận án


Chương 2. Đạo đức và pháp luật – những công cụ quan trọng trong điều chỉnh quan hệ xã hội


2.1 Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội
2.2 Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội
2.3 Những điểm tương đồng và khác biệt giữa pháp luật và đạo đức


Chương 3. Những vấn đề lý luận cơ bản về quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong điều kiện xây dựng nhà nước quyền Việt Nam


3.1 Những vấn đề lý luận cơ bản về quan hệ giữa pháp luật và đạo đức
3.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ giữa pháp luật và đạo đức
3.3 Ảnh hưởng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền đến quan hệ giữa pháp luật và đạo đức ở Việt Nam
3.4 Những đặc điểm cơ bản của mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam


Chương 4. Thực trạng mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức ở Việt Nam hiện nay


4.1 Những điểm tích cực chủ yếu
4.2 Một số hạn chế, tồn tại
Chương 5. Quan điểm và giải pháp kết hợp pháp luật và đạo đức trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay
5.1 Những quan điểm cơ bản chỉ đạo việc kết hợp pháp luật và đạo đức
5.2 Những giải pháp cơ bản kết hợp kết hợp pháp luật và đạo đức nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh quan hệ xã hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo
Danh mục những công trình đã được công bố có nội dung liên quan đến luận án


Lời Mở Đầu


Điều chỉnh hành vi con người, xã hội có nhiều công cụ khác nhau, trong đó, pháp luật và đạo đức là những công cụ quan trọng bậc nhất. Bên cạnh những ưu thế vốn có, cả pháp luật và đạo đức đều có những hạn chế nhất định, song giữa chúng luôn có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại, bổ sung cho nhau. Chính vì vậy, để quản lý xã hội một cách có hiệu quả, cần phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa pháp luật với đạo đức. Tuy nhiên, thực tế Việt Nam cho thấy, vị trí, vai trò của pháp luật, đạo đức cũng như mối quan hệ giữa chúng nhìn chung chưa được nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ cả từ phía nhà nước, cả từ phía xã hội. Trong cơ chế kinh tế cũ, nhận thức về pháp luật có hai khuynh hướng, hoặc quá đề cao pháp luật, coi pháp luật là công cụ vạn năng có thể xác lập hay xóa bỏ một quan hệ xã hội nào đó một cách duy ý chí; hoặc lại hạ thấp vai trò của pháp luật, dẫn đến sử dụng mệnh lệnh hành chính, các quan niệm đạo đức mới như tinh thần làm chủ tập thể, mỗi người vì mọi người... để thay thế cho pháp luật. Trong khi đó, trong một thời gian dài trước đây, do nhận thức ấu trĩ, giáo điều về chủ nghĩa xã hội, nên đã không thấy hết được vai trò, giá trị to lớn của truyền thống, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc, thậm chí nhiều quan niệm đạo đức truyền thống của dân tộc còn bị coi là tàn dư của chế độ cũ cần phải loại bỏ. Lối suy nghĩ, tư duy và hành động đó còn ảnh hưởng không nhỏ trong điều kiện xã hội Việt Nam hiện nay. Điều này dẫn đến, trong thực tiễn, việc sử dụng pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội còn nhiều hạn chế, một mặt, những ưu thế vốn có của pháp luật cũng như đạo đức không được phát huy hết, mặt khác, sự tác động bổ sung cho nhau giữa chúng cũng không khai thác được, chính vì vậy, hiệu quả điều chỉnh các quan hệ xã hội của cả pháp luật và đạo đức đều chưa cao. Hiến pháp năm 1992, được sửa đổi, bổ sung năm 2001 đã qui định: “Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Xây dựng nhà nước pháp quyền đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà nước và toàn xã hội. Trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền, pháp luật được đặc biệt coi trọng, giữ vai trò thống trị trong đời sống nhà nước và xã hội, mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội kể cả nhà nước đều phải thượng tôn pháp luật, chấp pháp nghiêm chỉnh.


Keywords: quan he giua phap luat va dao duc trong xay dung nha nuoc phap quyen, khai niem ve dao duc va phap luat,thuc trang moi quan he giua dao duc va phap luat hien nay,Nguyễn Văn Năm
 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 Quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay Ambn (Ấn hành) Nguyễn Văn Năm 226tr-2.75MB Download file quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay 2001
 • chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở việt nam hiện nay

 • quyền có việc làm của người lao động theo pháp luật lao động việt nam

 • quyền của lao động nữ theo pháp luật việt nam

 • phòng ngừa tội phạm do nữ giới thực hiện ở việt nam

 • pháp luật về thuê đất ở việt nam hiện nay

 • pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

 • pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất

 • pháp luật về mua lại và sáp nhập ngân hàng thương mại ở việt nam hiện nay

 • pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở việt nam

 • hoạt động của viện kiểm sát trong điều tra vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

  quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 632
  Hôm nay:47924
  Hôm qua: 83039
  Trong tháng 2140023
  Tháng trước2621220
  Số lượt truy cập: 100859697