Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share một số giải pháp tâm lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghề của cán bộ nghiên cứu thuộc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
một số giải pháp tâm lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghề của cán bộ nghiên cứu thuộc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia

Ngày đăng: 26/03/2014 Lượt xem: 945 Người Upload: PhamPhuc
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Trong hệ thống giá trị nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu giá trị được nhiều người mong muốn nhất là giá trị liên quan đến ý nghĩa xã hội của hoạt động nghiên cứu khoa học, cụ thể là làm thế nào để kết quả nghiên cưu của họ thật sự có ý nghĩa, có tác dụng thiết thực cho đời sống xã hội. Những giá trị liên quan đến cơ hội học tập và phát triển, đến thu nhập cũng là những giá trị được nhiều người mong muốn đạt được với thứ bậc ưu tiên cao.

BÁO CÁO TÓM TẮT  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÂM LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA CÁN BỘ NGHIÊN CỨU THUỘC TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN QUỐC GIA

 

Thông tin đề tài:

 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thanh Hương

AMBN ấn hành

 

Nội dung đề tài:

 

Phần 1. Giới thiệu tổng quát về đề tài

 

1. Lý do thực hiện đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

4. Nội dung nghiên cứu

5. Khách thể nghiên cứu

6. Phương pháp nghiên cứu

7. Giới hạn của đề tài

 

Phần 2. Kết quả khảo sát thực tiễn

 

I. Giới thiệu phương pháp nghiên cứu và đặc điểm khách thể tham gia khảo sát

II. Phân tích kết quả khảo sát thực tiễn

 

Kết luận và kiến nghị

 

Trích đoạn:

 

Trong hệ thống giá trị nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu giá trị được nhiều người mong muốn nhất là giá trị liên quan đến ý nghĩa xã hội của hoạt động nghiên cứu khoa học, cụ thể là làm thế nào để kết quả nghiên cưu của họ thật sự có ý nghĩa, có tác dụng thiết thực cho đời sống xã hội. Những giá trị liên quan đến cơ hội học tập và phát triển, đến thu nhập cũng là những giá trị được nhiều người mong muốn đạt được với thứ bậc ưu tiên cao. Trong những giá trị liên quan đến thu nhập giá trị “kiếm được nhiều tiền từ hoạt động chuyên môn” được đánh giá cao hơn giá trị “không phải kiếm sống ngoài nghề”. Tuy nhiên định hướng vào giá trị “không phải kiếm sống ngoài nghề” và giá trị liên quan đến ý nghĩa xã hội của kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học mới có tác động ảnh hưởng đến tính tích cực nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu.

 

Keywords: de tai nang cao hieu qua hoat dong cua can bo nhan van, can bo nganh xa hoi, le thanh huong, thong tin tu lieu, quan ly tu lieu 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 Một số giải pháp tâm lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghề của cán bộ nghiên cứu thuộc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia AMBN sưu tầm TS. Lê Thanh Hương 72tr-3.95MB Download file một số giải pháp tâm lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghề của cán bộ nghiên cứu thuộc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia 900
 • nghiên cứu giá trị nhân cách theo phương pháp neo pi-r cải biên

 • những đặc điểm tâm lý của các dân tộc thiểu số ở khu vực tây bắc và ảnh hưởng của chúng đến sự ổn định và phát triển ở khu vực này

 • nghiên cứu phát triển trí tuệ (chỉ số IQ, EQ, CQ) của học sinh, sinh viên và lao động trẻ đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hoá, Hiện đại Hoá

 • nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản tâm lý học dân tộc và kinh nghiệm của thế giới về giải quyết vấn đề tâm lý dân tộc

 • một số vấn đề tâm lý của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp

 • một số vấn đề tâm lý của cán bộ quản lý và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công khi chuyển sang cơ chế mới

 • những khía cạnh tâm lý trong công tác hướng nghiệp cho thanh niên nông thôn

 • Biện pháp tâm lý khắc phục khi trẻ biếng ăn trong giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi

 • những chuyển biến tâm lý xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế qua khảo sát một số tỉnh đồng bằng sông hồng hiện nay

 • một số giải pháp tâm lý nhằm nâng cao tính tích cực lao động

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  một số giải pháp tâm lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghề của cán bộ nghiên cứu thuộc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia

  một số giải pháp tâm lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghề của cán bộ nghiên cứu thuộc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 717
  Hôm nay:82782
  Hôm qua: 116133
  Trong tháng 2770606
  Tháng trước3057808
  Số lượt truy cập: 123492148