Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ  phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý lên facebook!
phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

05/06/2014 Uploader: PhamPhuc Loại file: pdf

Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lí này dành cho hệ trung cấp và cao đẳng chuyên nghiệp. .. Yêu cầu lớn nhất đối với một cán bộ ngành tin học quản lý là phải có khả năng phân tích hiểu được thực trạng nghiệp vụ của các cơ quan để từ đó thiết kế xây dựng ra các hệ thống thông tin dùng máy tính và phương tiện truyền thông đáp ứng yêu cầu quản lý. Tri thức về hệ thống, phân tích và thiết kế hệ thông tin trở thành nhu cầu cấp thiết cho mọi cán bộ tin học.

PHẠM MINH TUẤN - VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP - NXB GIÁO DỤC

 

 

Giáo trình: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý
 

 

 


Thông tin sách:


Biên soạn: Phạm Minh TuấnLời nói đầu:


Yêu cầu lớn nhất đối với một cán bộ ngành tin học quản lý là phải có khả năng phân tích hiểu được thực trạng nghiệp vụ của các cơ quan để từ đó thiết kế xây dựng ra các hệ thống thông tin dùng máy tính và phương tiện truyền thông đáp ứng yêu cầu quản lý. Tri thức về hệ thống, phân tích và thiết kế hệ thông tin trở thành nhu cầu cấp thiết cho mọi cán bộ tin học.


Đối với học sinh trung cấp tin học, cần được trang bị các kiến thức cơ bản về phân tích, thiết kế một hệ thống thông tin quản lý làm cơ sở cho các em có thể tham gia vào việc thiết kế, xây dựng các hệ thống thông tin sau này. Đồng thời, nó cũng là các kiến thức cơ sở để các em tiếp tục học tập nâng cao trình độ. Hiện nay, ở nước ta đã có nhiều sách viết về phân tích thiết kế hệ thống. Tuy nhiên, nhưng cuốn sách này thường được viết chung cho các đối tượng, đặc biệt là thường được dùng choác sinh viên đại học hoặc cao hơn.


Nội dung giáo trình:


Chương 1. Một số khái niệm về hệ thống


Chương 2. Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án


Chuong 3. Phân tích hệ thống


Chương 4. Thiết kế hệ thống


Tài liệu tham khảo

 

giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lí

 


Keywords: giao trinh phan tich thiet ke he thong thong tin quan ly, pham minh tuan, cong nghe thong tin
 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 phan tich thiet ke he thong thong tin quan ly NXB HN 2005 Phạm Minh Tuấn 114Tr-2.85Mb Download file  phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý 131
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN