Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình mỹ học denis huisman lên facebook!
giáo trình mỹ học denis huisman

19/07/2014 Uploader: love_or_hate_92 Loại file: pdf

Cuốn sách giáo trình Mĩ học của Denis Huisman được Huyền Giang biên dịch. Nó được xuất bản với sự giúp đỡ của CH Pháp và Đại Sứ Quán Việt Nam. Quyển sách gồm có 3 phần và chia làm 9 chương, có thể là tài liệu rất hay cho giảng viên và sinh viên nghiên cứu về nghành nhân văn, triết học, hội họa và thẩm mỹ.

GIÁO TRÌNH MỸ HỌC - Denis Huisman

 

 Nội dung của cuốn sách

Phần 1: Các giai đoạn của Mỹ Học

Chương 1: Platon hay thời giáo điều

Chương 2: Thuyết Kant hay thời phê phán

Chương 3 Chủ nghĩa thực chứng hay thời hiện đại

Phần 2: Các lĩnh vực của Mĩ học

Chương 4: Triết học và Nghệ thuật

Chương 5: Tâm lý học của Nghệ thuật

Chương 6: Xã hội học nghệ thuật

Phần thứ 3: Những vấn đề về Mĩ học

Chương 7: giá trị học về nghệ thuật

Chương 8: Hệ thống các nghệ thuật

Chương 9: Phương pháp luận về nghệ thuật

Cuốn sách có gần 160 Trang, dung lượng 8Mb, đầy đủ mục lục tự động, ở dạng Pdf, được xuất bản năm 2000 tại Hà Nội.

giáo trình mỹ học denis huisman

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh My hoc- Ban Pdf sach dien tu NXB Thế giới Denis Huisman 160Tr-8Mb Download file giáo trình mỹ học denis huisman 231
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình mỹ học denis huisman

giáo trình mỹ học denis huisman

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN