Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ công tác phòng chống bạo lực gia đình lên facebook!
công tác phòng chống bạo lực gia đình

02/06/2015 Uploader: Tao_Do Loại file: pdf

Tài liệu tập huấn này được xây dựng thử nghiệm và chỉnh lý trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan hành pháp và tư pháp chống bạo lực gia đình ở Việt Nam” (VNM/T28) Của UNODC. Dự án nhằm đóng góp cho mục tiêu phòng ngừa bạo lực gia đình đối với phụ nữ một cách hiệu quả thông qua tăng cường năng lực cho các cơ quan hành pháp và tư pháp. Trên cơ sở mục tiêu của dự án, lực lượng công an và tư pháp sẽ được tập huấn về các nguyên tắc bình đẳng giới, các đặc điểm của bạo lực gia đình và phương pháp thực tiễn tốt nhất để áp dụng đối với nạn nhân, người làm chứng và thủ phạm.

VỤ PHÁP LUẬT HC & HS - BTP CỤC CHÍNH TRỊ - HẬU CẦN CẢNH SÁT PCTP - BCA CỤC CHÍNH TRỊ - HẬU CẦN CẢNH SÁT PCTP - BCA 2011

 

SÁCH GIÁO TRÌNH

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

(Tài liệu dành cho học viên ngành hành pháp và tư pháp Việt nam)

 

Tài liệu này được xây dựng thử nghiệm và chỉnh lý trong khuôn khổ dự án của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hiệp quốc (UNODC) “Tăng cường năng lực cho các cơ quan hành pháp và tư pháp chống bạo lực gia đình ở Việt Nam” (VNM/T28) Dựa trên bản thảo tài liệu của UNODC “Giáo trình tập huấn: Xử lý hiệu quả bạo lực đối với phụ nữ của cảnh sát”. Dự án của UNODC được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ (SDC), Chính phủ Hoa Kỳ và Quỹ phát triển thiên niên kỷ Tây Ban Nha thông qua Chương trình chung của Liên Hiệp quốc về bình đẳng giới.

 

Bạo lực đối với phụ nữ là hiện tượng mang tính toàn cầu nhưng mức độ ảnh hưởng và hậu quả của nó vẫn thường bị đánh giá thấp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến 1/3 số phụ nữ trên thế giới vì cứ 3 người phụ nữ thì có một người đã từng bị đánh, cưỡng bức về tình dục hay các hình thức lạm dụng khác trong cuộc đời. Hệ thống tư pháp hình sự có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn bạo lực gia đình. Ở Việt Nam, một khuôn khổ pháp lý đã cho phép cảnh sát và các cơ quan tư pháp ngăn chặn có hiệu quả các vụ bạo lực gia đình. Tuy nhiên, để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải có những kỹ thuật đặc biệt và đó là điều mà tài liệu tập huấn của UNODC muốn truyền tải.

 

Tài liệu tập huấn này được xây dựng thử nghiệm và chỉnh lý trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan hành pháp và tư pháp chống bạo lực gia đình ở Việt Nam” (VNM/T28) Của UNODC. Dự án nhằm đóng góp cho mục tiêu phòng ngừa bạo lực gia đình đối với phụ nữ một cách hiệu quả thông qua tăng cường năng lực cho các cơ quan hành pháp và tư pháp. Trên cơ sở mục tiêu của dự án, lực lượng công an và tư pháp sẽ được tập huấn về các nguyên tắc bình đẳng giới, các đặc điểm của bạo lực gia đình và phương pháp thực tiễn tốt nhất để áp dụng đối với nạn nhân, người làm chứng và thủ phạm.

 

Dự án tổ chức khóa tập huấn theo thể thức “tập huấn giảng viên nguồn”. Với mục đích đó, những tài liệu tập huấn riêng biệt cho giảng viên và học viên đã được xây dựng. Chúng tôi hy vọng rằng những công cụ tập huấn dành cho lực lượng công an và tư pháp này sẽ hỗ trợ đắc lực các cán bộ địa phương trong việc trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tiếp cận các dịch vụ tư pháp.

 

Bạo lực gia đình có nguồn gốc từ lâu đời trong xã hội phong kiến Việt Nam và diễn ra ở tất cả các tầng lớp xã hội, ở cả nông thôn và thành thị Việt Nam. Hậu quả của bạo lực gia đình là rất lớn không chỉ đối với nạn nhân và người thân của họ mà còn gây tốn kém về chi phí cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, chữa trị thương tích và công tác trợ giúp nạn nhân của bạo lực gia đình.

 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt nam đã rất quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống bạo lực gia đình. Từ năm 1980, Chính phủ Việt Nam đã ký kết gia nhập Công ước về loại bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW). Luật phòng chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào tháng 11/2007 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2008. Quá trình thực hiện đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên tình hình bạo lực gia đình vẫn diễn biến phức tạp cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng.

 

Công tác tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các cơ quan hành pháp và tư pháp chống bạo lực gia đình ở Việt Nam là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi hy vọng tập tài liệu này sẽ góp phần tăng cường khả năng phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý nghiêm khắc và hạn chế hậu quả, tác hại của các vụ bạo lực gia đình.

 

cong tac phong chong bao luc gia dinh

 

NỘI DUNG

 

MÔ-ĐUN 1: GIỚI THIỆU: TẬP HUẤN VỀ BLGĐ CHO CÁC CÁN BỘ HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP TẠI VIỆT NAM

Mục 1: Xuất phát điểm và mục đích của tài liệu

Mục 2: Xác định bối cảnh

MÔ-ĐUN 2: TÌM HIỂU VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Mục 1: Hiểu về mối liên hệ giữa bất bình đẳng giới và BLGĐ

Mục 2: Khái niệm giới và bình đẳng giới

Mục 3: Định nghĩa bạo lực gia đình

Mục 4: Quan niệm sai lầm và sự thực về bạo lực gia đình

Mục 5: Tìm hiểu về Vòng tròn bạo lực

Mục 6: Hậu quả của bạo lực gia đình

Mục 7: Tóm tắt ý chính

MÔ-ĐUN 3: KHUNG PHÁP LÝ CỦA VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Mục 1: Tiêu chuẩn quốc tế liên quan

Mục 2: Khung pháp lý của Việt Nam

Mục 3: Thủ tục pháp lý

Mục 4: Các cơ quan có trách nhiệm

MÔ-ĐUN 4: XỬ LÝ BAN ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC VỤ BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Mục 1: Giải quyết bạo lực gia đình với tư cách là cơ quan xử lý ban đầu-Tổng quan

Mục 2: Xử lý bạo lực gia đình – Tiếp nhận thông tin ban đầu

Mục 3: Đến hiện trường vụ việc bạo lực gia đình

Mục 4: Công tác thu thập chứng cứ

Mục 5: Đánh giá ban đầu về vụ việc bạo lực gia đình

Mục 6: Lập và quản lý hồ sơ

Mục 7: Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân

MÔ-ĐUN 5: HỆ THỐNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Mục 1: Khái quát về hệ thống xử lý vi phạm hành chính về bạo lực gia đình

Mục 2: Xử phạt hành chính trong các vụ việc bạo lực gia đình

Mục 3: Các biện pháp khác liên quan tới vi phạm hành chính

MÔ-ĐUN 6: HỆ THỐNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ VÀ CÁC VỤ BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Mục 1: Khái quát về hệ thống tư pháp hình sự trong giải quyết các vụ án bạo lực gia đình

Mục 2: Tiến hành điều tra vụ án hình sự

Mục 3: Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mục 4: Các biện pháp ngăn chặn phù hợp

Mục 5: Tiến hành phiên tòa

Mục 6: Kỹ thuật làm việc với nạn nhân

PHỤ LỤC

 

Keywords:download filetype:pdf,sach giao trinh,cong tac phong chong bao luc gia dinh,tai lieu danh cho hoc vien nganh hanh phap va tu phap viet nam

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 cong tac phong chong bao luc gia dinh BTP BTP 152 Tr Download file công tác phòng chống bạo lực gia đình 1410
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

công tác phòng chống bạo lực gia đình

công tác phòng chống bạo lực gia đình

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN