Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ thể 3d trong xây dựng bộ mẫu kỹ thuật chuẩn cho sản phẩm quần âu và sơ mi nam lên facebook!
Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ thể 3d trong xây dựng bộ mẫu kỹ thuật chuẩn cho sản phẩm quần âu và sơ mi nam

27/10/2012 Uploader: Thai Van Loại file: pdf

Báo cáo cấp bộ:Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ thể 3d trong xây dựng bộ mẫu kỹ thuật chuẩn cho sản phẩm quần âu và sơ mi nam.Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Bùi Thúy Nga.Mục đích đề tài là: Phát triển phương pháp xây dựng bộ mẫu kỹ thuật chuẩn cho một số sản phẩm may mặc trên cơ sở số đo nhân trắc......

BÁO CÁO CẤP BỘ

 

Đề tài: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THIẾT BỊ ĐO CƠ THỂ 3D TRONG XÂY DỰNG BỘ MẪU KỸ THUẬT CHUẨN CHO SẢN PHẨM QUẦN ÂU VÀ SƠ MI NAM (9078)

 

Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Bùi Thúy Nga

Mã số đề tài: 19.11RD/HĐ-HĐKHCN

 

MỞ ĐẦU

 

Trong những năm qua, ngành dệt may Việt Nam đã phát triển với tốc độ cao, định hướng vào xuất khẩu, nhờ chi phí lao động thấp, lực lượng thợ may lành nghề, đầu tư mới trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là lĩnh vực sợi và may mặc. Những yếu tố đóng góp vào sự phát triển ngành dệt may gồm thị trường tiềm năng trong nước, năng suất lao động ngày càng tăng, tình hình kinh tế chính trị ổn định, môi trường kinh doanh và môi trường pháp lý được cải thiện trong những năm gần đây. Với kim ngạch xuất khẩu năm 2011 đạt trên 13 tỷ USD, dệt may luôn là ngành mũi nhọn trong nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, giá trị gia tăng trong sản phẩm dệt may rất thấp do phần lớn doanh thu ngành may là từ các hợp đồng gia công sản phẩm.

Ngành dệt may Việt Nam hiện tại có thể tận dụng một số cơ hội để phát triển sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc, qua đó tạo thêm cơ hội và nguồn lực mới cho các doanh nghiệp dệt may cả về tiếp cận vốn, thiết bị, công nghệ sản xuất. Đặc biệt, việc phát triển thị trường nội địa hiện đang là một trong những chiến lược phát triển ngành đến năm 2015.Tuy vậy, ngành Dệt may Việt Nam vẫn còn những điểm yếu nhất định.

Xuất phát điểm của Dệt may Việt Nam còn thấp, công đoạn dệt nhuộm và phụ trợ chưa phát triển, nguyên phụ liệu chủ yếu là nhập khẩu, tỷ lệ gia công cao, năng lực cạnh tranh còn yếu hơn các nước trong khu vực và trên thế giới; Mối liên kết giữa các khâu phục vụ sản xuất và kinh doanh còn chưa được chú trọng đúng mức, hiệu quả kinh doanh thấp, chưa bền vững. Đặc biệt, khâu phát triển sản phẩm còn khá yếu kém, mẫu mã kém da dạng, các công ty may Việt Nam cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng về độ vừa vặn của sản phẩm, do sản xuất dựa trên thông số kích thước của các đơn hàng gia công cho nước ngoài rồi điều chỉnh cho phù hợp với người Việt Nam. Chính vì vậy, việc xây dựng các bộ mẫu thiết kế chuẩn cho người Việt Nam, phục vụ thị trường may mặc nội địa là điều rất cấp thiết.

Kế thừa đề tài nghiên cứu Xây dựng hệ thống cỡ số cơ thể người phục vụ cho sản xuất hàng may mặc của Viện Dệt May năm 2008, các đề tài nghiên cứu ứng dụng để đưa kết quả nghiên cứu này vào thực tế sản xuất là rất cần thiết.

 

 

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về thiết bị quết cơ thể người 3D và các ứng dụng

1.1.1. Giới thiệu về thiết bị quét cơ thể 3D

1.1.2. Ứng dụng thiết bị quét cơ thể 3D trong việc khảo sát nhân trắchọc

1.1.3. Ứng dụng thiết bị quét cơ thể 3D trong ngành công nghiệp may

1.2. Tổng quan về xây dựng hệ thống cỡ số

1.2.1. Tóm tắt quá trình nghiên cứu và hình thành các hệ thống cỡ số cơ thể người ở các quốc gia trên thế giới

1.2.2. Lịch sử phát triển các hệ thống cỡ số tại Việt Nam

1.2.3. Thực trạng việc ứng dụng các hệ thống cỡ số tại các doanh nghiệp may Việt Nam

1.3 Tổng quan về thiết kế mẫu trong sản xuất công nghiệp

1.3.1. Các phương pháp thiết kế mẫu kỹ thuật

1.3.2. Quy trình thiết kế mẫu kỹ thuật trong sản xuất may công nghiệp

1.3.3. Tám nguyên lý cơ bản trong thiết kế may mặc

Chương 2: TIẾN HÀNH KHẢO SÁT NHÂN TRẮC HỌC BẰNG THIẾT BỊ QUÉT CƠ THỂ NGƯỜI BA CHIỀU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỠ SỐ CƠ THỂ NAM GIỚI

2.1 Thiết kế cuộc khảo sát nhân trắc

2.1.1. Mục tiêu khảo sát số đo nhân trắc

2.1.2. Công nghệ và độ chính xác của phương tiện

2.1.3. Sự phù hợp các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế

2.1.4. Lựa chọn đối tượng đo

2.1.5. Triển khai đo

2.2 Xử lý thống kê số liệu đo nhân trắc

2.2.1. Tính toán thống kê

2.2.2. Phân tích tương quan giữa các kích thước nhân tắc nam giới

2.2.3. Phân tích các kích thước nam giới chủ yếu

2.2.4. Tính toán các kích thước thứ cấp qua các kích thước chủ đạo

Chương 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỠ SỐ CƠ THỂ NAM PHỤC VỤ THIẾT KẾ SẢN PHẨM MAY MẶC

3.1 Một số khái niệm

3.2. Hệ thống cơ sở nam giới

3.2.1. Xác định các kích thước chủ đạo

3.2.2. Xác định khoảng cỡ các kích thước chủ đạo

3.2.3. Xác định cỡ tối ưu

3.2.4. Xác định và tính toán các kích thước thứ cấp

3.2.5. Kí hiệu các cỡ số cho các sản phẩm may

Chương 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỠ SỐ CHO SẢN PHẨM MAY ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU NAM

4.1 Chọn sản phẩm và phương pháp nghiên cứu

4.1.1. Chọn thiết kế sản phẩm mẫu cơ sở

4.1.2. Chọn thiết kế sản phẩm mẫu thời trang

4.2 Thiết kế mẫu cơ sở

4.2.1. Thiết kế mẫu cơ sở cho sản phẩm áo

4.2.2. Thiết kế mẫu cơ sở cho sản phẩm quần

4.2.3. Thử mẫu cơ sở

4.3 Thiết kế sản phẩm thời trang 4

4.3.2. Thiết kế sản phẩm quần âu nam công sở

4.3.3. Thử mẫu thời trang

Kết luận và kiến nghị

Tài liệu tham khảo 96

Phụ lục

 

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ thể 3d trong xây dựng bộ mẫu kỹ thuật chuẩn cho sản phẩm quần âu và sơ mi nam

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ thể 3d trong xây dựng bộ mẫu kỹ thuật chuẩn cho sản phẩm quần âu và sơ mi nam

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN