Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ xác định các thông số kỹ thuật phục vụ nuôi tôm (penaeus monodon) trong môi trường nước nhạt tại Khánh Hòa lên facebook!
xác định các thông số kỹ thuật phục vụ nuôi tôm (penaeus monodon) trong môi trường nước nhạt tại Khánh Hòa

13/10/2014 Uploader: Thai Van Loại file: pdf

Báo cáo cấp cơ sở,tên đề tài: xác định các thông số kỹ thuật phục vụ nuôi tôm (penaeus monodon) trong môi trường nước nhạt tại Khánh Hòa,chủ nhiệm đề tài: ks. Nguyễn Thị Liên. Các yếu tố sinh thái trong ao nuôi tôm có rất nhiều, trong phạm vi đề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu một số yếu tố chính có ảnh hưởng tới đời sống của tôm

BÁO CÁO CẤP CƠ SỞ

 

 

Tên đề tài: XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHỤC VỤ NUÔI TÔM (PENAEUS MONODON) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC NHẠT TẠI KHÁNH HÒA

 

 

Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thị Liên

 

 

 

MỞ ĐẦU

 

Hiện tại Khánh Hòa có trên 5.000 ha diện tích nuôi tôm Sú. Những năm qua kỹ thuật nuôi tôm Sú ở Khánh Hòa không ngừng được cải tiến nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế (sản lượng tôm Sú nuôi năm 1990 là 379 tấn, năm 1996 là 2.100 tấn và năm 2001 là 7.450 tấn)

 

Tuy vậy nghề nuôi tôm ở Khánh Hòa đang gặp khó khăn về tác động của khí hậu thời tiết, về sự phát triển tự phát trong dân, về sự suy giảm chật lượng môi trường nước, về chất lượng con giống.. . Nên kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có

 

Để có cơ sở khắc phục những khó khăn tồn tại, đưa nghề nuôi tôm phát triển theo hướng bền vững. Ngành Thủy sản Khánh Hòa đã tiến hành quy hoạch nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2001-2010. Theo quy hoạch được duyệt, diện tích nuôi tôm thịt đến năm 2010 là 5.867 ha, trong đó diện tích sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng từ canh tác nông nghiệp sang nuôi tôm là 667ha. Vùng đất nông nghiệp chuyển sang nuôi tôm chủ yếu là đất nhiễm mặn, ở xa nguồn nước biển, nên nước cho nuôi tôm ở đây sẽ có nồng độ muối thấp. Muốn phát triển nuôi tôm bền vững ở ùng đất này cần có căn cứ khoa học để xác định hình thức kỹ thuật nuôi cho hợp lý

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

I. Tổng quan

1. Tình hình nghiên cứu ở các nước Châu Á

2. Tình hình nghiên cứu trong nước

II. Phương pháp nghiên cứu

1. Thời gian địa điểm nghiên cứu

2. Phương pháp phân tích

3. Tài liệu dùng trong báo cáo

III. Kết quả nghiên cứu

1. Thực hiện thí nghiệm

2. Kết quả đạt được

3. Xác định các thông số kỹ thuật

KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 xác định các thông số kỹ thuật phục vụ nuôi tôm (penaeus monodon) trong môi trường nước nhạt tại Khánh Hòa AMBN(St) AMBN(St) 53 tr Download file xác định các thông số kỹ thuật phục vụ nuôi tôm (penaeus monodon) trong môi trường nước nhạt tại Khánh Hòa 671
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

xác định các thông số kỹ thuật phục vụ nuôi tôm (penaeus monodon) trong môi trường nước nhạt tại Khánh Hòa

xác định các thông số kỹ thuật phục vụ nuôi tôm (penaeus monodon) trong môi trường nước nhạt tại Khánh Hòa

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN