Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ vận dụng đa phương tiện (multimedia) Trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11 THPT lên facebook!
vận dụng đa phương tiện (multimedia) Trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11 THPT

14/10/2014 Uploader: Tuphuthuy Loại file: pdf

Luận văn thạc sĩ giáo dục học với đề tài: Vận dụng đa phương tiện (multimedia) Trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11 THPT. Mục đích nghiên cứu của đề tài: Vận dụng đa phương tiện (multimedia) Cho giờ dạy học trên lớp và tự học ở nhà trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11 nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo trong học tập của học sinh, đồng thời qua đó góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC

 

Vận dụng đa phương tiện (multimedia) Trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11 THPT

 

Nguyễn Hữu Hiếu

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học

Vật lí Mã số: 60 14 01 11

 

MỞ ĐẦU

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

 

Đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, vì vậy việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của đất nước là cực kỳ quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu cấp bách này, ngành giáo dục đang có những bước thay đổi đáng kể, bắt đầu từ việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 

Việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa hiện nay đặt trọng tâm vào việc đổi mới phương pháp dạy học. Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (12 - 1996): “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền đạt một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học,…”. [47]

 

Điều 28.2 của Luật Giáo dục (2005) Đã nêu rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; Phù hợp đặc điểm của từng lớp học, môn học; Bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. [23]

 

Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, phương tiện dạy học đóng vai trò rất quan trọng, nó là công cụ hỗ trợ cho hoạt động nhận thức của học sinh, là một bộ phận hữu cơ của cả phương pháp và nội dung dạy học. Vì vậy, việc tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại là rất cần thiết.

 

Hiện nay công nghệ thông tin và truyền thông đang phát triển với tốc độ như vũ bão, các phương tiện hiện đại, môi trường đa phương tiện (multimedia) Hỗ trợ việc dạy và học ngày càng phổ biến; Mạng internet là một phương tiện kết nối toàn cầu trong nhiều lĩnh vực trong đó có giáo dục đã làm thay đổi mạnh mẽ tư duy giáo dụcđào tạo, tác động thúc đẩy nhanh chóng việc đổi mới phương pháp dạy và học trong nhà trường, hỗ trợ giáo viên thực hiện các phương pháp dạy học tích cực với định hướng 2 “lấy học sinh làm trung tâm”  có hiệu quả hơn, nhiều hình thức dạy học mới xuất hiện mà trước đây chưa từng có. Đồng thời, công nghệ thông tin cũng góp phần đổi mới các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách toàn diện, tích cực và có hiệu quả hơn. Với sự bùng nổ công nghệ thông tin, ngày càng có nhiều phần mềm, thiết bị phục vụ dạy và học, rõ ràng ta phải đổi mới phương pháp dạy học, không thể dạy học theo phương pháp truyền thống được.

 

Multimedia - truyền thông đa phương tiện, là một phương pháp giới thiệu thông tin bằng máy tính, sử dụng nhiều phương tiện truyền tải thông tin như văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim… và đặc biệt là gây ấn tượng mạnh mẽ bằng sự tương tác giữa nhiều phương tiện cùng lúc. Hiện tại, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại tại phần lớn các trường học đã được trang bị đầy đủ, đó là điều kiện rất tốt để người giáo viên có thể vươn mình cùng với tầm cao của công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học một cách nhanh chóng, hiệu quả, đúng với xu hướng đổi mới trong giáo dục hiện nay.

 

Theo báo cáo của trung tâm nghiên cứu kỹ thuật máy tính của Mỹ vào năm 1993: Con người giữ lại 20% những gì họ nghe và 30% những gì họ thấy; Nhưng họ nhớ 50% những gì họ nghe và 80% những gì họ thấy nếu họ thấy và nghe những điều đó một cách đồng thời. Công nghệ đa phương tiện (multimedia) Với bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, đĩa CD và đặc biệt là E-Learning (học trực tuyến qua mạng) Đang làm thay đổi cách thức dạy và học. Từ kiểu dạy truyền thống, học sinh học thụ động theo kiểu chép lấy chép để bài giảng trên lớp của giáo viên, thì công việc dạy và học đã và đang thay đổi với phương châm mới:

 

- Học tập mềm dẻo suốt đời thay cho học để thi cử trong một giai đoạn cuộc đời.

 

- Học để nâng cao chất lượng cuộc sống, để nâng cao trí tuệ hơn là học vì để thi lấy bằng cấp.

 

- Tích cực hóa quá trình dạy và học qua các việc làm cụ thể của giáo viên. Tích cực hóa trong quá trình học tập sẽ làm cho quá trình học hứng thú, hưng phấn hơn, hiệu quả hơn, hiểu bài nhanh hơn, nhớ bài lâu hơn; Khi sử dụng các loại phương tiện 3 nghe và nhìn trong multimedia nhằm tạo ra các tình huống học tập khác nhau, tạo ra các nguồn tài nguyên phong phú trên mạng.

 

Tất cả những điều trên là lý do tôi quyết định chọn đề tài “Vận dụng đa phương tiện (multimedia) Trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ”  Vật lí 11 nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh”.

 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

 

Vận dụng đa phương tiện (multimedia) Cho giờ dạy học trên lớp và tự học ở nhà trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ”  Vật lí 11 nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo trong học tập của học sinh, đồng thời qua đó góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

 

3. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

 

Nếu vận dụng đa phương tiện (multimedia) Một cách hợp lý cho giờ dạy học trên lớp và tự học ở nhà trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ”  Vật lí 11 thì có thể phát huy được tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh, đồng thời qua đó góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

 

.............. luận văn có 162 trang với nội dung như sau:

 

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

MỞ ĐẦU

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG ĐA

PHƯƠNG TIỆN (MULTIMEDIA) TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ

LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH

1.1. Mục tiêu của giáo dục và định hướng đổi mới phương pháp dạy học Vật lí ởtrường THPT Việt Nam hiện nay

1.1.1. Mục tiêu của giáo dục ở trường THPT Việt Nam hiện nay

1.1.2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học Vật lí ở trường THPT

Việt Nam hiện nay

1.2. Phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lí

1.2.1. Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Vật lí

1.2.2. Phát huy tính tự lực của học sinh trong dạy học Vật lí

1.2.3. Phát huy tính sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lí

1.2.4. Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự lực vàsáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lí

1.3. Ứng dụng đa phương tiện (multimedia) Trong dạy học Vật lí nhằm phát huytính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh

1.3.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu

1.3.2. Những ưu điểm của việc ứng dụng đa phương tiện (multimedia) Trong dạy học Vật lí

1.3.3. Công nghệ hỗ trợ cho đa phương tiện

1.3.4. Quy trình ứng dụng đa phương tiện (multimedia) Vào thiết kế bàigiảng điện tử

1.4. Lớp học trực tuyến (E - Learning) Nhằm phát huy tính tích cực, tự lực vàsáng tạo của học sinh trong dạy học

1.4.1. Định nghĩa về E - Learning

1.4.2. Những ưu việt của việc sử dụng E - Learning trong dạy học

1.4.3. Tình hình phát triển và ứng dụng E - Learning ở Việt Nam

1.4.4. Kết hợp E - Learning với hình thức dạy học truyền thống

1.4.5. Moodle - phần mềm thiết kế E - Learning

1.4.6. Xây dựng khóa học trực tuyến trên website lophoc. Thuvienvatly. Com

1.5. Kết luận của chương 1

Chương 2. VẬN DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (MULTIMEDIA) TRONG

XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC BÀI CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” - VẬT LÍ 11 THPT NHẰM PHÁT HUY

TÍNH TÍCH CỰC, TỰ LỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH

2.1. Phân tích nội dung kiến thức chương “Cảm ứng điện từ”  - Vật lí 11 THPT

2.1.1. Vị trí của chương “Cảm ứng điện từ”  trong chương trình Vật lí

THPTtrong chương trình Vật lí phổ thông

2.1.3. Sơ đồ cấu trúc logic nội dung chương “Cảm ứng điện từ”  - Vật lí THPT

2.1.4. Sơ đồ mạch kiến thức chương “Cảm ứng điện từ”  - Vật lí 11 THPT

2.2. Điều tra thực trạng dạy học chương “Cảm ứng điện từ”  ở THPT

2.2.1. Nội dung và phương pháp điều tra

2.2.2. Kết quả điều tra

2.2.3. Những khó khăn khi dạy học chương “Cảm ứng điện từ”  - Vật lí THPT hiện nay

2.3. Xây dựng tiến trình dạy học các bài học của chương “Cảm ứng điện từ”  Vật lí 11 THPT

2.3.1. Các bước xây dựng tiến trình dạy học có ứng dụng đa phương tiệncác bài học của chương “Cảm ứng điện từ”  - Vật lí 11 THPT

2.3.2. Tiến trình dạy học bài “TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ”  

2.3.3. Tiến trình dạy học bài “SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG. ĐỊNH

LUẬT FA-RA-ĐÂY”  

2.3.4. Tiến trình dạy học bài “TỰ CẢM”  

2.4. Kết luận của chương 2

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích, nhiệm vụ và đối tượng của thực nghiệm sư phạm

3.1.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm

3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm

3.1.3. Đối tượng của thực nghiệm sư phạm

3.2. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm

3.3.1. Đánh giá mức độ tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trong quátrình thực nghiệm

3.3.2. Đánh giá kết quả học tập của học sinh

3.4. Kết luận của chương 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu Tiếng Việt:

1. Tôn Tích Ái (2003), Sử dụng Multimedia (đa phương tiện) Trong đổi mới phương pháp giảng dạy và học vật lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy và học ở đại học, cao đẳng, Hà Nội 3/2003.

2. Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Xuân Chi, Bùi Quang Hân, Đoàn Duy Hinh (2007), Sách Giáo khoa Vật lí 11 (Ban cơ bản), NXB Giáo dục.

3. Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Xuân Chi, Bùi Quang Hân, Đoàn Duy Hinh (2007), Sách Giáo viên Vật lí 11 (Ban cơ bản), NXB Giáo dục.

4. Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Xuân Chi, Bùi Quang Hân, Đoàn Duy Hinh (2007), Sách Bài tập Vật lí 11 (Ban cơ bản), NXB Giáo dục.

5. Bộ Giáo dục và đào tạo (2007), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 11 môn Vật lí, NXB Giáo dục.

6. Nguyễn Hữu Châu (2006), Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học, NXB Giáo dục.

7. Hoàng Chúng (1982), Phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục, NXB Giáo dục.

8. Đỗ Mạnh Cường (2008), Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, NXB ĐHQG TPHCM.

9. Nguyễn Đình Dân (2004), Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức về chuyển động thẳng trong chương “Động học chất điểm” SGK Vật lý 10 Ban KHTN nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập-Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục 2004.

10. Phạm Thế Dân (2011), Bài giảng “Phân tích chương trình Vật lý THPT”, Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. 10611. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker (2008) Người dịch Đàm Trung Đồn, Lê Khắc Bình, Đào Kim Ngọc, Cơ sở vật lí Tập năm: Điện Học II, NXB Giáo Dục.

12. PGS. TS Phó Đức Hòa, TS. Ngô Quang Sơn (2008), Ứng dụng CNTT trong dạy học tích cực, NXB Giáo dục.

13. Nguyễn Mạnh Hùng (2001), Giáo trình “Phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông”  của khoa Vật Lý, trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

14. Nguyễn Mạnh Hùng (2011), Bài giảng “Tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh theo hướng phát triển năng lực tìm tòi sáng tạo, giải quyết vấn đề và tư duy khoa học”, ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

15. Nguyễn Mạnh Hùng (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học dạy học Vật lí – Tài liệu dành cho học viên cao học, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

16. Nguyễn Mạnh Hùng (2008), Tổ chức hoạt động học tập Vật lí tích cực, tự lực và sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông – Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

17. Nguyễn Thế Hùng (2002), Multimedia và Ứng dụng, NXB Thống Kê.

18. Đỗ Việt Hùng (2007), Bài viết: Cần có cách nhìn mới khi giảng dạy theo phương pháp dùng phương tiện đa truyền thông – multimedia, Theo VnExpress. Net.

19. J. Jeffcoate, Dịch giả: Ban biên dịch CADASA, Multimedia và ứng dụng trong thực tiễn, NXB Thống kê.

20. Nguyễn Văn Khải, Phan Thị Lạc, Nguyễn Văn Nghiệp, Trần Thị Nhung, Nguyễn Trọng Sửu (2007), Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn vật lí trung học phổ thông, NXB Giáo dục.

21. Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Thanh Khiết, Phạm Xuân Huế, Phạm Đình Thiết, Nguyễn Trần Trác (2007), Vật lý 11 Nâng cao, NXB Giáo dục, Hà Nội. 10722. I. Ia. Lecne (1977), Dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục.

23. Luật Giáo dục (2005), NXB Lao động.

24. R. J. Marzano, D. J. Pickering, J. E. Pollock (2001), người dịch Hồng Lạc, Các phương pháp dạy học hiệu quả, NXB Giáo dục.

25. Nguyễn Doanh Nam (2007), “Các mức độ ứng dụng e-learning ở trường đại học sư phạm”, Tạp chí giáo dục, số 175/2007, tr. 41, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

26. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

27. Nguyễn Văn Nhã (2006), Nghiên cứu và triển khai E-learning ở Đại học quốc gia Hà Nội, kỷ yếu Hội thảo khoa học E-learning và kinh nghiệm triển khai trong các trường Đại học, tr. 9.

28. Trần Kim Ngôn (2008), Tài liệu hướng dẫn thực hành thí nghiệm Vật lí 11, NXB Tổng hợp TP. HCM.

29. Trần Triệu Phú (2008), Luận văn tốt nghiệp khóa 2004-2008: Nghiên cứu và ứng dụng Moodle để xây dựng lớp học vật lý phổ thông, ĐHSP TP. HCM

30. Nguyễn Duy Phương, Dương Trần Đức, Đào Quang Chiểu, Phạm Thị Huế, Nguyễn Thị Ngọc Hân (2007), Nhập môn Internet và E-learning, bài giảng Học viện công nghệ bưu chính viễn thông.

31. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2002), Phương pháp dạy học vật lý ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm.

32. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng (2001), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học vật lý ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 đa phương tiện (multimedia) Trong dạy học.pdf AMBN(St) N.H.Hiếu 162 tr Download file vận dụng đa phương tiện (multimedia) Trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11 THPT 2112
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

vận dụng đa phương tiện (multimedia) Trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11 THPT

vận dụng đa phương tiện (multimedia) Trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lí 11 THPT

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN