Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Những sai sót thường gặp của sinh viên khi tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất lên facebook!
Những sai sót thường gặp của sinh viên khi tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất

03/03/2015 Uploader: Tuphuthuy Loại file: pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Những sai sót thường gặp của sinh viên khi tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xác định các sai sót cơ bản của người học khi giải bài tập Toán tìm nghiệm riêng của PTVPTT không thuần nhất. Đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế và khắc phục các sai sót của người học khi tìm nghiệm riêng của PTVPTT không thuần nhất.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

 

Đề tài: Những sai sót thường gặp của sinh viên khi tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất.

 

MỞ ĐẦU

 

1. Lí do chọn đề tài

 

Theo luật Giáo dục số 38/2005/QH11, mục tiêu giáo dục: “là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” Từ đó, đã góp phần thúc đẩy ngành giáo dụcđào tạo phải thay đổi, phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra.

 

Để đào tạo được những công dân toàn diện về mọi mặt, một công dân có trình độ cao, đáp ứng theo xã hội công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa, thì theo luật Giáo dục số 38/2005/QH11 nói chung trong đó có giáo dục Đại học cần “Đào tạo trình độ đại học giúp người học nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.”

 

Để làm được điều này, trước hết người học của trường Đại học Đồng Tháp cần có thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc trong thời kỳ chuyển hóa từ học tập theo chương trình niên chế sang chương trình hệ thống tín chỉ. Trong đó có ngành sư phạm Toán – một ngành đòi hỏi người học cần có thái độ nghiệm túc, tích cực, tự học và tự nghiên cứu.

 

Cùng với sự đổi mới trong cách học, cách dạy của các phân môn trong chuyên ngành sư phạm Toán, môn học PTVP cũng không ngoại lệ. Đó là điều tất yếu, cách dạy và học cần đổi mới phù hợp với yêu cầu đặt ra, yêu cầu người học tích cực trong hoạt động học phải tự học hỏi như thế nào? Cách học ra sao? Làm sao để chiếm lĩnh tri thức mà không nhầm lẫn? .. .

 

Môn học PTVP dù đã được nghiên cứu cách đây khá lâu và tương đối hoàn chỉnh, chẳng hạn các dạng toán về phương trình vi phân thường, phương trình đạo hàm riêng, phương trình vi phân chậm và các ứng dụng của chúng trong lĩnh vực đời sống xã hội,… Do đó, việc vận dụng chúng cần chính xác, rõ ràng và không có sai sót.

 

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu môn học này, chúng tôi thấy vẫn còn rất nhiều vấn đề cần lưu ý khi giảng dạy và học tập, vì đây không những là môn học bắt buộc cho các lớp ĐHSToan, CĐSToan và các lớp ngoài chuyên ngành mà nó là công cụ hữu ích cho nhiều ngành khoa học khác. Đặc biệt, việc tìm nghiệm của lớp phương trình vi phân tuyến tính (PTVPTT) Không thuần nhất đã có các bước giải tương đối rõ ràng, tuy nhiên người học vẫn còn rất nhiều sai sót khi viết nghiệm hoặc tính toán trong quá trình giải PTVP. Do đó tôi chọn đề tài “Những sai sót thường gặp của sinh viên khi tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất” nhằm góp một phần giúp người học tránh được những sai sót không nên có.

 

2. Mục tiêu nghiên cứu

 

- Xác định các sai sót cơ bản của người học khi giải bài tập Toán tìm nghiệm riêng của PTVPTT không thuần nhất.

 

- Đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế và khắc phục các sai sót của người học khi tìm nghiệm riêng của PTVPTT không thuần nhất.

 

Để thực hiện mục tiêu trên, đề tài cần giải quyết các vấn đề

 

+ Cần hiểu được bài tập toán là gì?

 

+ Bài tập toán có vị trí, chức năng như thế nào?

 

+ Bài tập toán có các yêu cầu gì?

 

+ Những sai sót nào mà người học thường gặp khi tìm nghiệm riêng của PTVPTT không thuần nhất?

 

+ Những giải pháp nào giúp người học hạn chế và khắc phục các sai sót đó?

 

................ bài báo cáo có 55 trang với nội dung như sau:

 

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan

Danh mục các từ viết tắt

Tóm tắt kết quả đề tài

Summary

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

6. Cấu trúc của đề tài

NỘI DUNG

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄNError! Bookmark notdefined

1.1. Tổng quan về bài toán

1.1.1. Bài toán là gì?

1.1.2. Vị trí và chức năng của bài tập Toán

1.1.3. Các yêu cầu của lời giải bài tập Toán

1.2. Khái quát về môn học PTVP

1.2.1. Nội dung chương trình

1.2.2. Một số đặc điểm cơ bản về PTVPTT không thuần nhất

1.2.3. Các phương pháp tìm nghiệm riêng của PTVPTT không thuần nhất

1.3. Khảo sát thực trạng khả năng giải bài tập Toán tìm nghiệm riêng PTVPTTkhông thuần nhất của sinh viên SP Toán, trường Đại hoạc Đồng Tháp

1.3.1 Phương pháp khảo sát

1.3.2. Kết quả khảo sát

1.3.3. Những sai sót cơ bản của sinh viên SP Toán trường Đại học Đồng Tháp khitìm nghiệm riêng của PTVPTT không thuần nhất

Chương 2. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SAI SÓT KHI TÌM NGHIỆM RIÊNG CỦA

PTVPTT KHÔNG THUẦN NHÂT

2.1. Các Nguyên tắc chỉ đạo việc sử dụng các biện pháp sư phạm nhằm hạn chế vàsửa chữa các sai sót

2.2.1. Nguyên tắc 1: Tính kịp thời

2.2.2. Nguyên tắc 2. Tính chính xác

2.2.3. Nguyên tắc 3: Tính giáo dục

2.2. Các biện pháp khắc phục

2.3.1. Biện pháp 1: Trang bị đầy đủ, tính chính xác các kiến thức về việc tìmnghiệm của PTVPTT không thuần nhất

2.3.2. Biện pháp 2: Phân tích làm rõ các sai sót và giúp sinh viên khắc phục cácsai sót đó

2.3.3. Biện pháp 3: Rèn cho sinh viên về tính chính xác trong giải các bài toán tìmnghiệm liên quan đến các phép toán Đại số, Đạo hàm, Tích phân

Chương 3. THỰC NGHIỆM

3.1. Mục đích và nội dung thực nghiệm

3.2. Tổ chức thực nghiệm

3.2. Kết quả thực nghiệm

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 [1] Phạm Minh Hạc, Lê Khanh, Trần Trọng Thủy, Phạm Hoàng Gia, Tâm Lý học tập 2, NXB Giáo dục, năm 1989

 [2] Nguyễn Thế Hoàn, Trần Văn Nhung, Bài tập phương trình vi phân, NXB Giáo dục

 [3] Nguyễn Thế Hoàn, Phạm Phu (2000), phương trình vi phân và lý thuyết ổn định, NXB Giáo dục.

 [4] Nguyễn Bá Kim (2004), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB Đại học sư phạm Hà Nội

 [5] Lê Thống Nhất, luân án tiến sĩ (1996)

 [6] Nguyễn Đình Phư (2004), Phương trình vi phân, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh

 [7]. Nguyễn Ngọc Quang, Lý luận dạy học đại cương (1986-1989).

 [8] Trần Trọng Thủy – Nguyễn Công Uẩn (2003), Tâm lí học đại cương, NXB Hà Nội

 [9] Luật Giáo dục 2005-QH11

 

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Những sai sót thường gặp của sinh viên.pdf AMBN(St) AMBN(St) 55 tr Download file Những sai sót thường gặp của sinh viên khi tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất 1021
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Những sai sót thường gặp của sinh viên khi tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất

Những sai sót thường gặp của sinh viên khi tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN