Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ phương pháp sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lí, ở trường Đại học Đồng Tháp lên facebook!
phương pháp sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lí, ở trường Đại học Đồng Tháp

03/02/2015 Uploader: Tuphuthuy Loại file: pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài cấp cơ sở: Phương pháp sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lí, ở trường Đại học Đồng Tháp. Đóng góp của đề tài: Cơ sở để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng phương tiện hiện đại trong dạy học, cụ thể là sử dụng projector trong dạy học Địa lí; Cơ sở khoa học cho các dự án mua sắm các trang thiết bị hiện đại của nhà trường trong việc phục vụ quá trình dạy và học.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

 

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG MÁY CHIẾU TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ, Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 

PHẦN I: MỞ ĐẦU

 

1. Lý do chọn đề tài

 

Thời đại ngày nay đang có sự chuyển dịch từ phong cách lao động nông nghiệp sang phong cách lao động công nghiệp, là thời kì bùng nổ thông tin, thời kì của các thành tựu công nghệ, đổi mới kinh tế, văn hóa xã hội phát triển mạnh. Là con đẻ của thời kì đó, giáo dụcđào tạo nhất thiết phải có những bước đi thích hợp.

 

Một trong những bước đi ấy phải kể đến việc đổi mới phương pháp dạy học.

 

Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII có ghi: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương pháp hiện đại vào quá trình dạy – học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh nhất là sinh viên đại học”. [tr 221- [9]

 

Hiện nay Công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu sắc tới Giáo dục và Đào tạo trên nhiều khía cạnh trong đó có cả việc đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới phương pháp giảng dạy bằng Công nghệ thông tin là một chủ đề lớn, đã và đang chính thức được xây dựng thành chương trình thực hiện ở thế kỷ XXI. Chỉ thị 29/2001/CTƯBGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rõ: “Đối với giáo dụcđào tạo, công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi phương pháp, phương thức dạy và học. Công nghệ thông tin là phương tiện để tiến tới một xã hội học tập”.

 

Công nghệ thông tin mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học. Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo, phương pháp dạy học theo dự án, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề càng có nhiều điều kiện để ứng dụng rộng rãi. Các hình thức dạy học như dạy theo lớp, dạy theo nhóm, dạy theo cá nhân cũng có những đổi mới trong môi trường công nghệ thông tin.

 

Chúng ta biết dạy và học thực chất là quá trình thực hiện việc phát và thu thông tin [tr5; 6]. Học là quá trình tiếp thu thông tin có định hướng và có sự tái tạo, phát triển thông tin. Vì vậy người dạy tìm ra những phương pháp hữu hiệu để hướng dẫn cho người học phương pháp thu nhận được lượng thông tin nhiều nhất, bổ ích nhất nhằm đạt mục tiêu dạy học. Trong quá trình thực hiện đổi mới dạy và học theo hướng tích cực thì phương tiện dạy học là một trong những điều kiện để

 

4. Những đóng góp mới của đề tài

- Cơ sở để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng phương tiện hiện đại trong dạy học, cụ thể là sử dụng projector trong dạy học Địa lí.

- Cơ sở khoa học cho các dự án mua sắm các trang thiết bị hiện đại của nhà trường trong việc phục vụ quá trình dạy và học.

 

5. Cấu trúc của đề tài Đề tài gồm có 3 phần chính: Mở đầu, Nội dung với 3 chương, Kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo và phần phụ lục.

 

6. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

- Sinh viên khoa Địa lí, Trường đại học Đồng tháp, các trường PTTH &THCS

- Phương pháp sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lí

 

7. Phương pháp thực hiện

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Đọc, tham khảo, sưu tầm nguồn tài liệu trên cơ sở đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là sử dụng các phương tiện hiện đại trong dạy và học dùng cho môn Địa lý.

- Nhóm nghiên cứu thực tiễn Khảo sát trong quá trình dạy học, dự giờ, tham khảo ý kiến đồng nghiệp, phát phiếu phỏng vấn trong sinh viên, học sinh và các trường phổ thông ở TP Cao lãnh, thực hành thực tế ở trường ở các trường sinh viên TTTN, thu thập thông tin lấy ý kiến của giáo viên phổ thông ở các trường có sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại (sử dụng máy chiếu trong dạy học môn Địa lí), để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng máy chiếu trong dạy học.

 

Từ đó đề xuất những phương pháp sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lý hiệu quả hơn và giới thiệu một vài mẫu thiết kế bài giảng địa lý phù hợp với thực tế thông qua thực nghiệm trên lớp. Kết hợp với các phương pháp khác: Thống kê, xử lý số liệu, so sánh, tổng hợp.

 

 

................... luận văn có 57 trang với nội dung như sau:

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần 1: Mở đầu

1. Lí do chọn đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

5. Những đóng góp mới của đề tài

6. Phương pháp thực hiện

7. Cấu trúc của đề tài

8. Tóm tắt kết quả nghiên cứu

Phần 2: Nội dung

Chương 1. Cơ sở lý luận về các phương pháp dạy học và các phương tiện hiệnđại trong dạy học ở trường Đại học Đồng Tháp

1.1. Các phương pháp dạy học tích cực

1.2. Các phương tiện dạy học

1.3. Hiện trạng sử dụng máy chiếu trong học đường

Chương 2. PP sử dụng máy chiếu trong dạy học Địa lý ở trường ĐH ĐT

2.1. Máy chiếu (projector)

2.2. Vị trí vai trò và ý nghĩa của máy chiếu trong dạy học địa lí

2.3. Các phương pháp sử dụng

2.4. Hiện trạng sử dụng máy chiếu trong dạy học Địa lí ở trường ĐH Đồng Tháp.

2.5. Giới thiệu một số thiết kế bài giảng Địa lí sử dụng projector

Chương 3: Thử nghiệm PP sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lý

3.1. Mục tiêu

3.2. Công tác chuẩn bị

3.3. Thu thập thông tin, xử lý và thảo luận kết quả

Phần 3: Kết luận và kiến nghị

I. Kết luận chung của đề tài

II. Những phương án đề xuất

III. Bài học kinh nghiệm

Tài liệu tham khảo

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 [1]. Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc, Đặng Văn Đức – LLDH Địa lý – 1994 [2].

 [3]. Đặng Văn Đức, Nguyễn Thu Hằng – Kỹ thuật dạy học – NXBGD, 1994

 [4]. Trần Bá Hoành – Lí luận cơ bản về dạy và học tích cực – NXBGD, 2004

 [5]. Trần Bá Hoành – Đổi mới PP DH – NXBGD 2000

 [6] Trần Bá Hoành, Nguyễn Tuyết Nga, Đặng Văn Đức – Áp dụng dạy và học tích cực trong môn Địa lí – NXB ĐHSP HN

 [7]. Chuyên đề: Kĩ thuật dạy học địa lí – NXBGD-1999

 [8]. Phạm Trung Thanh – Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên – NXBĐH-2004

 [9]. Các thông tin có liên quan trên mạng Internet.

 [10]. Nghiên cứu thực tiễn địa phương

 [11]. tanvietjsc. Com

 [12]. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên – NXBGD 2007

 

Keyword: bao cao nghien ,cuu khoa hoc,cap co so,phuong phap su ,dung may chieu ,trong day ,hoc dia li, o truong dai ,hoc dong thap

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lí.pdf AMBN(St) AMBN(St) 57 tr Download file phương pháp sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lí, ở trường Đại học Đồng Tháp 598
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

phương pháp sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lí, ở trường Đại học Đồng Tháp

phương pháp sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lí, ở trường Đại học Đồng Tháp

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN