Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Ôn Tập Toán Lớp 6 lên facebook!
Ôn Tập Toán Lớp 6

30/06/2012 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Sách "Ôn Tập Toán Lớp 6" nhằm giúp các bạn thuận lợi hơn trong quá trình ôn tập, tài liệu được biên soạn theo nội dung từng chương của sách giáo khoa hiện hành. Mỗi bài thể hiện một phần mục đích yêu cầu kiến thức của chương đó, các bạn nên ôn tập kiến thức trước khi làm bài, giúp tự đánh giá mức độ hiểu bài và khả năng vận dụng kiến thức của chương, từ đó có kế hoạch ôn tập đầy đủ hơn.

Ôn Tập Toán Lớp 6

 

 

Sách "Ôn Tập Toán Lớp 6" nhằm giúp các bạn thuận lợi hơn trong quá trình ôn tập, tài liệu được biên soạn theo nội dung từng chương của sách giáo khoa hiện hành. Mỗi bài thể hiện một phần mục đích yêu cầu kiến thức của chương đó, các bạn nên ôn tập kiến thức trước khi làm bài, giúp tự đánh giá mức độ hiểu bài và khả năng vận dụng kiến thức của chương, từ đó có kế hoạch ôn tập đầy đủ hơn.

Các bạn có thể download tài liệu khác ngay trên web ambn.vn này và tham gia thi trắc nghiệm trức tuyến với kết quả hiển thị ngay sau khi các bạn hoàn thành bài thi.

Chúc Các Bạn Thành Công!

Clik vào link này để đến với các bài thi các bạn nhé!

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Ôn Tập Toán Lớp 6 AMBN(St) AMBN(St) 155 tr Download file Ôn Tập Toán Lớp 6 150
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Ôn Tập Toán Lớp 6

Ôn Tập Toán Lớp 6

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN